video

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • video

  Video er levende bilder, vanligvis med lyd, som lagres på elektronisk format. Det vanlige er å bruke begrepet video om materiale som både har med bilde og lyd, også kalt komposittvideo. I profesjonelle produksjonsprosesser håndteres video, i form av bilde og audio (lyd) hver for seg, i såkalt komponentvideoformat. .

 • videospiller

  Videospiller, apparat for opptak eller avspilling av videosignal som lagres på magnetbånd, optisk plate eller harddisk. Kan sammenlignes med en båndopptaker eller CD-spiller for lyd, men har et mye større frekvensområde (opp til ca. 6 MHz, mot 20 kHz for lydbåndopptaker). Videospillere beregnet for vanlige forbrukere har innebygd kanalvelger på samme måte som et fjernsynsapparat.

  Fra wikipedia

 • Rett på video

  Rett på video (også nevnt som direkte på video, [...] VHS og [...] DVD) er en film som er blitt utgitt direkte for hjemmepublikumet på formater som (historisk på) VHS-kassetter, video, DVD-disker og lignende, og har således ikke blitt vist først på kino eller TV. Betegnelsen er tidvis også benyttet i nedsettende mening for filmer som er oppfølgere eller av generell lavere kvalitet som det ikke er forventet få noen stor økonomisk suksess, men utgivelser for videomarkedet er også en betingelse for uavhengige og små filmselskaper med smale eller mindre populære filmer, som eksempelvis politiske dokumentarfilmer.Rett på video-utgivelser har historisk sett hatt en lavere teknisk eller kunstnerisk kvalitet enn kino-utgivelser.

 • Video

  Video (latin «jeg ser») er et system for innspilling, redigering, gjengivelse og kringkasting av bilde og lyd.

 • Video CD

  Video CD (også kalt VCD, View CD og Compact Disc digital video) er et CD-format, som gjør det mulig å legge inn video på CD-er ved hjelp av MPEG-kodeksen.