video

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Dalane Folkemuseum

  Sony Video Camera HVC-3000P

 • Bilde: Justismuseet

  Video monitor

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Akai Portable VTR VT 110

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Akai Portable VTR VT 110

  Fra SNL

 • video

  Video er levende bilder, vanligvis med lyd, som lagres på elektronisk format.Det vanlige er å bruke begrepet video om materiale som både har med bilde og lyd, også kalt komposittvideo. I profesjonelle produksjonsprosesser håndteres video, i form av bilde og audio (lyd) hver for seg, i såkalt komponentvideoformat..

 • videospiller

  Videospiller, apparat for opptak eller avspilling av videosignal som lagres på magnetbånd, optisk plate eller harddisk. Kan sammenlignes med en båndopptaker eller CD-spiller for lyd, men har et mye større frekvensområde (opp til ca. 6 MHz, mot 20 kHz for lydbåndopptaker). Videospillere beregnet for vanlige forbrukere har innebygd kanalvelger på samme måte som et fjernsynsapparat.

  Fra wikipedia

 • Google Video

  Google Video var en gratis tjeneste fra det amerikanske selskapet Google som ble opprettet 25.

 • VHS

  «VHS» kan også referere til fiskesykdommen viral hemoragisk septikemi.

 • Video

  Video (latin «jeg ser») er et system for innspilling, redigering, gjengivelse og kringkasting av bilde og lyd.