Camilla Collett

Jacobine Camilla Collett (født Jacobine Camilla Wergeland 23. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Collett, Camilla: Amtmandes døtre

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Portrett av Camilla Collett

 • Bilde: Domkirkeodden

  Camilla Collett

 • Bilde: Oslo Museum

  Kristiania. Camilla Collett.

  Fra Virksomme Ord

 • Camilla Collett

  Nedenstaaende foredrag har jeg holdt paa mange steder her i landet, og desuten i Sverige, Danmark og Finland. Langt oppe i bygderne har jeg holdt det og for hovedstadspublikum, i avsluttede klubber og paa store ungdomsmøter og friluftsstevner - og overalt har beretningen om Camilla Colletts liv og kamp og arbeide formaad at bevæge sindene.

 • Hvad rager det os?

  At jeg paa en Dag som denne, ved en Anledning som denne, vover mig op i de Talendes Rækker, kan kun finde sin Undskyldning ved et Tilstød af særegne Omstændigheder. Deraf maa først og fremmest nævnes Stedet, hvor vi befinder os.

 • Det var aarhundreders taushet hun brøt

  Norges frihetsdag har vi nylig feiret. Igjen er tankerne gaat til Eidsvold, til 1814, til grundloven.

  Fra SNL

 • Camilla Collett

  Camilla Collett, født Wergeland, norsk forfatter og kvinnesakspioner. Collett var 1800-tallets mest betydningsfulle kvinnelige norske forfatter. I det aller meste av det hun skrev, tematiserte Collett kvinners stilling i samfunnet og i litteraturen. Hun uttrykte seg gjennom en rekke sjangre: brev, dagbok, roman, selvbiografi, fortellinger og essays.

 • Amtmandens Døttre

  Amtmandens Døttre er en roman av forfatteren og kvinnesakspioneren Camilla Collett, utgitt i to deler i 1854 og 55. Det er en kjærlighetsroman med ulykkelig slutt, og den betraktes som Norges første samfunnskritiske roman.

  Fra wikipedia

 • Alf Collett

  Alf Collett (født 1844, død 1919) var en norsk genealog og historiker.

 • Camilla Collett

  Jacobine Camilla Collett (født Jacobine Camilla Wergeland 23.

 • Camilla Colletts vei

  Camilla Colletts vei (eller veg) finnes flere steder:

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • Camilla Collett

  Adlersparre, Sophie Leijonhufvud