Fruentimmere og politikk

Feir kvinnedagen med Camilla Colletts underholdende og skarpe tale «Hvad rager det os?».

Camil­la Col­lett malt av Johan Gør­b­itz i 1839. (ill. Oslo Museum/Digitalt Muse­um. CC:by-sa)

I sin 17. mai-tale fra 1877, «Hvad rager det os?», taler Camil­la Col­lett iro­nis­erende og humoris­tisk rundt spørsmålet om det er “upassende for et Fru­en­tim­mer at blande sig i og have nogen Mening om Poli­tik og slige Sager”:

Hvis man nu endelig vilde, kunde man her, hvor jeg har forsøgt i de væsentlig­ste Hov­edtræk at fastholde vor Still­ing til det offentlige Liv, let falde ind med en Mod­sigelse. Man kunde ind­vende, at vi norske Damer dog ogsaa har været med, naar det gjaldt større offentlige Øiemed. Vi har broderet Fan­er, organ­is­eret Basar­er, hvor det uimod­sigelig gjaldt et saadant. Men jeg kan, særlig hvad Fanedelt­agelsen anbe­langer, paa mine Lands­man­din­ders Veg­ne for­sikre om vor fuld­komne Uskyldighed; for­sikre, at der aldrig forud­sættes nogen Mening dermed, uden at de skal syes.

Virk­somme ord, som tal­en er hen­tet fra, er en data­base som doku­menter­er den poli­tiske tal­ens his­to­rie i Norge siden 1814. Til nå er 418 talere rep­re­sen­tert i basen, som opp­dateres fortløpende både med nye og his­toriske taler. Data­basen innehold­er for­trinnsvis tal­ene i manuskript­form, men det arbei­des med å skaffe flere taler som både lyd- og videofiler.

TEMA

P

olitisk
deltak
else

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen