Stortingsvalg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Stortingsvalg

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Stortingsvalg

 • Bilde: Akershusbasen

  Valgkamp-Stortingsvalg 1945

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Stortingsvalg ant

  Fra Virksomme Ord

 • Valgprogrammerne og Aarets Stortingsvalg

  Mine Damer og Herrer! Jeg pegte i et tidligere Foredrag paa den Forbindelse, der paa en ganske eiendommelig Maade slynger sig fra, hvad der forefaldt i Stortinget under Behandlingen af Karlstadsagen og de Udtalelser, som kom frem paa Stortinget før Valgkampen i 1906, det nye Ministeriums Dannelse ifjor 13. Marts og den Svingning i radikal Retning, som fremdeles foregaar inden de Konsolideredes Rækker rundt over det hele Land.

 • Drømmen i oppfyllelse

  Jeg har lyst å si til alle våre valgmedarbeidere, både her og rundt omkring i landet, til våre velgere, til våre tillitsvalgte, til våre folkevalgte som alle har stått på og jobbet knallhardt i denne valgkampen: Jeg hadde en drøm, da jeg gikk inn i valgkampen i år. Og den drømmen var at den siste gangen jeg var partileder og parlamentarisk leder, skulle vi gjøre det beste valget noensinne i Fremskrittspartiets historie.

  Fra SNL

 • stortingsvalg

  Stortingsvalg er valg av representanter til Stortinget. Valgene foregår  hvert fjerde år, og gjennomføres i september. Det velges 169 representanter fra 19 fylker til Stortinget.De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet, liste over stemmeberettigede.Alle som har stemmerett ved stortingsvalget, kan velges som stortingsrepresentanter.

 • Stortingsvalget 2017

  Stortingsvalget 2017 var et nasjonalt valg med formål å velge 169 stortingsrepresentanter fra landets 19 fylker for perioden 2017-2021. Parallelt med stortingsvalget ble det avholdt valg til nytt sameting.Valget resulterte i borgerlig flertall, som i stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk til sammen 88 representanter. Høyre og Fremskrittspartiet trenger i perioden 2017-2021 støtte fra både KrFs og Venstres representanter for å sikre flertall i en avstemning i Stortinget.