Terrorangrepet 22. juli 2011

Ana­ly­ser, debatt­ar­tik­ler, inter­vju­er og mer om ter­ror­an­gre­pet i Oslo og på Utøya.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Regjeringskvartalet

  Regjeringskvartalet ligger ved Akersgata i Oslo og er et bygningskompleks som inneholder kontorer for Norges statsminister og de fleste departementene. Regjeringskvartalet var første åsted for terrorangrepene 22. juli 2011. En bilbombe ble utløst i Grubbegata, rett ved kvartalets høyblokk. Åtte mennesker ble drept og bygningene svært skadet. Regjeringen Solberg besluttet i 2014 at det framtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata.

 • terrorangrepene i Norge 22. juli 2011

  Fredag 22. juli 2011 ble Norge rammet av to terrorangrep. Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya er de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig. Til sammen 77 personer ble drept i angrepene. Mange ble hardt skadd, og det ble gjort enorme materielle ødeleggelser. Ettervirkningene for de berørte, i form av blant annet psykiske belastninger, er store.

  Fra wikipedia

 • Massedrapene på Utøya

  Massedrapene på Utøya var det andre av to sekvensielle terrorangrep som ble utført mot den norske regjering og en politisk sommerleir i Buskerud, 22.

 • Terrorangrepene i Norge 2011

  Terrorangrepene i Norge 2011 var to sekvensielle terrorangrep som fredag den 22.

 • Utøykaia

  Utøykaia, også kalt «Thorbjørnkaia», er en kai ved Tyrifjorden i Hole.