La Sylvi bære korset

Støtter du Sylvi?
Foto: Fremskrittspartiet

«Det nedrig­ste angrepet jeg noen sinne har sett», svarte Sylvi Listhaug på Sven Egil Omdals pås­tander om at innvan­dringsmin­is­teren bruk­er korset som et «poli­tisk rekvisitt for å fri til den under­lige grup­pen som tror at fremmed­frykt er en kris­telig dyd». Ikke mange dagene etter­på dukket en reklame laget for og av Frem­skrittspar­ti­et opp på Face­book, som vis­er en kors-bærende Sylvi som smil­er blidt, og påskriften: «La Sylvi bære korset. Støt­ter du Sylvi?».

At kri­tikk av Sylvi Listhaug og Frem­skrittspar­ti­et raskt blir snudd på hodet og brukt til å appellere til par­ti­ets vel­gere, er ikke noe nytt. Par­ti­et har en lang tradis­jon for å snu kri­tikk til noe som gag­n­er dem selv. Øvelsen består i at de frem­stiller kri­tikken som rettes mot dem som  urimelig mob­bing. Dermed blir det mulig for den kri­tis­erte å inn­ta en offer­rolle. I denne reklame­plakat­en ser vi net­topp dette: Sylvi er et offer for urimelige anklager vedrørende hennes moti­vasjon for å ikle seg korset. Der­for trenger hun folkets støtte.

«Det nedrig­ste angrepet jeg noen sinne har sett», svarte Sylvi Listhaug på Sven Egil Omdals pås­tander om at innvan­dringsmin­is­teren bruk­er korset som et «poli­tisk rekvisitt for å fri til den under­lige grup­pen som tror at fremmed­frykt er en kris­telig dyd». Ikke mange dagene etter­på dukket en reklame laget for og av Frem­skrittspar­ti­et opp på Face­book, som vis­er en kors-bærende Sylvi som smil­er blidt, og påskriften: «La Sylvi bære korset. Støt­ter du Sylvi?».

At kri­tikk av Sylvi Listhaug og Frem­skrittspar­ti­et raskt blir snudd på hodet og brukt til å appellere til par­ti­ets vel­gere, er ikke noe nytt. Par­ti­et har en lang tradis­jon for å snu kri­tikk til noe som gag­n­er dem selv. Øvelsen består i at de frem­stiller kri­tikken som rettes mot dem som  urimelig mob­bing. Dermed blir det mulig for den kri­tis­erte å inn­ta en offer­rolle. I denne reklame­plakat­en ser vi net­topp dette: Sylvi er et offer for urimelige anklager vedrørende hennes moti­vasjon for å ikle seg korset. Der­for trenger hun folkets støtte.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen