Politisk reklame

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag. Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

 • massemedier

  Den mest sentrale lovbestemmelsen for massemedier er Grunnloven § 100 om ytringsfrihet, som ble revidert i 2004. Nytt er bl.a. at Staten er forpliktet til å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale – det såkalte infrastrukturkravet.Lov om eierskap i medier gir Medietilsynet fullmakt til å stanse eller sette vilkår for erverv av eierandeler i foretak som driver dagspresse, fjernsyn eller radio dersom erververen alene eller i samarbeid med andre har eller får en betydelig eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller regionalt, og dette er i strid med formålet i lovens § 1.

  Fra wikipedia

 • Politisk TV-reklame

  Politisk TV-reklame er TV-reklame rettet mot massemarkedet for å fremme politiske synspunkter, saker, partier eller kandidater blant velgere, fortrinnsvis for å få gjennomslag i enkeltsaker eller vinne politiske valg.

 • Reklame

  Reklame er en form for budskap for å gjøre et produkt, et varemerke eller en tjeneste kjent for potensielle kunder.

 • TVNorge

  TVNorge (tidligere forkortet TVN) eies og drives av Discovery Networks Norway, som igjen eies av Discovery Communications.