Flyktningkrisen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Flyktningkrisen i Middelhavet

    Flyktningkrisen i Middelhavet betegner den store mengden flyktninger og migranter som krysser Middelhavet for å reise inn i Europa. Antallet flyktninger og migranter økte kraftig i årene frem mot 2015. Denne situasjonen har blitt beskrevet som en krise, særlig fra 2013, både på grunn av veksten i antallet personer som kommer og fordi tallet på omkomne er høyt.Ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) krysset over 878 000 flyktninger og migranter Middelhavet fra Nord-Afrika og Midtøsten i perioden 1.

  • Italias historie etter 1990

    Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia..