Flyktningkrisen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Flyktningkrisen i Middelhavet

  Flyktningkrisen i Middelhavet betegner den store mengden flyktninger og migranter som krysser Middelhavet for å reise inn i Europa. Antallet flyktninger og migranter økte kraftig i årene frem mot 2015. Denne situasjonen har blitt beskrevet som en krise, særlig fra 2013, både på grunn av veksten i antallet personer som kommer og fordi tallet på omkomne er høyt.

 • Italias historie etter 1990

  Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia. .

  Fra wikipedia

 • Flyktningkrisen i 1921

  Flyktningkrisen i 1921 viser til strømmen av russiske flyktninger etter at Det russiske riket gikk i oppløsning og ble erstattet av den sovjetiske staten (USSR).

 • Jean-Pierre Hocké

  Jean-Pierre Hocké (født 31.

 • Sondre Justad

  Sondre Justad (født 15.