Flyktningkrisen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Flyktningkrisen i Middelhavet

  Flyktningkrisen i Middelhavet betegner den store mengden flyktninger og migranter som krysser Middelhavet for å reise inn i Europa. Antallet flyktninger og migranter økte kraftig i årene frem mot 2015. Denne situasjonen har blitt beskrevet som en krise, særlig fra 2013, både på grunn av veksten i antallet personer som kommer og fordi tallet på omkomne er høyt.Ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) krysset over 878 000 flyktninger og migranter Middelhavet fra Nord-Afrika og Midtøsten i perioden 1.

 • Italias historie etter 1990

  Italias historie etter 1990 har vært preget av endringer i landets politiske landskap, der nye partier og bevegelser har oppstått. Siden 2013 har Italia også vært sterkt påvirket av flyktningkrisen i Middelhavet, der flyktninger og papirløse har kommet fra Asia og Afrika til Italia..

  Fra wikipedia

 • Flyktningkrisen i 1921

  Flyktningkrisen i 1921 viser til strømmen av russiske flyktninger etter at Det russiske riket gikk i oppløsning og ble erstattet av den sovjetiske staten (USSR).

 • Kode 291

  Som en respons til flyktningkrisen i 2015 opprettet den svenske Polismyndigheten Nationell särskild händelse Alma gjeldende fra 8.

 • Trygve Skaug

  Trygve Skaug (født 1985) er en norsk låtskriver, musiker og poet fra Trøgstad.