Flyktningkrisen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Flyktningkrisen i Middelhavet

  Antallet flyktninger og migranter som krysser Middelhavet for å reise inn i Europa økte kraftig i årene frem mot 2015. Denne situasjonen har blitt beskrevet som en krise særlig fra 2013, både på grunn av veksten i antallet personer som kommer og fordi tallet på omkomne er høyt.Ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) hadde over 878 000 flyktninger og migranter krysset Middelhavet fra Nord-Afrika og Midtøsten i perioden 1.

 • Hellas' samtidshistorie

  Inngangen til det nye årtusenet bragte med seg nye utfordringer for Hellas, de fleste knyttet til en økonomi i nedgang. Fra medlemskap i ØMU, EUs økonomiske og monetære union, til gjeldskrise og prat om mulig Grexit, har utfordringene ført til økt fattigdom blant befolkningen og en sterkere polarisering mellom høyre- og venstresiden i politikken.For Hellas' eldre historie, se Den greske antikkens historie.For historie før 2000, se Hellas' historie..

  Fra wikipedia

 • Emilie K. Beck

  Emilie Kilstad Beck (født 23.

 • Flyktningkrisen i 1921

  Flyktningkrisen i 1921 viser til strømmen av russiske flyktninger etter at Det russiske riket gikk i oppløsning og ble erstattet av den sovjetiske staten (USSR).

 • Kode 291

  Som en respons til flyktningkrisen i 2015 opprettet den svenske Polismyndigheten Nationell särskild händelse Alma gjeldende fra 8.