Pressefotografi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Mytologier

    Mytologier er et hovedverk fra 1957 av den franske forfatteren Roland Barthes. Boken inneholder over femti små essayer der Barthes analyserer dannelsen av en rekke (franske) hverdagsmyter, slik de kommer til uttrykk i offentligheten og kulturen. Med myter mener Barthes kollektive forestillinger om kulturelle fenomener (for eksempel litteratur, pressefotografi, reklame, mote, Tour de France), som gjennom manipulering med tegn i den pågjeldende kulturen fremstår som naturlige fenomener.

  • Roland Barthes

    Roland Barthes var en fransk litteraturforsker og essayist. Han hadde ingen tradisjonell universitetskarriere, men fikk mot slutten av sitt liv en professorstilling ved Collège de France. Forfatterskapet hans forteller om stor evne til intellektuell fornyelse. Han var opptatt av eksistensialistisk og marxistisk filosofi, psykoanalyse, sosialantropologi og lingvistikk.

Mer om Pressefotografi fra Vox Publicas arkiv