Pressefotografi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Roland Barthes

    Roland Barthes var en fransk litteraturforsker og essayist. Han hadde ingen tradisjonell universitetskarriere, men fikk mot slutten av sitt liv en professorstilling ved Collège de France, og ble regnet som en av Frankrikes fremste intellektuelle på 1950-, 1960- og 1970-tallet. Forfatterskapet hans vitner om stor evne til intellektuell fornyelse.

  • Rolf M. Aagaard

    Rolf M. Aagaard, norsk fotograf. Etter å ha arbeidet ett år i avisen Tiden i Arendal og sju år i Fædrelandsvennen i Kristiansand, begynte han i Aftenposten i 1970, der han var A-magasinets faste fotograf i 17 år. Han har et bredt spekter som fotograf, og har betydd mye for kvalitetsstandarden innen norsk pressefotografi. Rolf M. Aagard har holdt flere utstillinger.

Mer om Pressefotografi fra Vox Publicas arkiv