links for 2011-07-03

Selv­god stillhet aftenposten.no: Revisjo­nen av Grunnloven skjer uten debatt og poli­tisk nys­g­jer­righet, skriv­er Thomas Boe Hornburg. (tags: grunnloven men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen