links for 2011-06-20

– Medi­ene har et ans­var for å formi­dle vitenskap fritanke.no: Brudd på Vær Var­som-plakat­en hvis medi­ene ukri­tisk videre­bringer pås­tander som er i strid med viten­skapen, men­er Per E. Kokkvold. (tags: forskn­ing jour­nal­is­tikk presseetikk viten­skap)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen