links for 2011-07-27

God tone i Karde­momme by vampus.blogspot.com: Faren er at de ytrin­gene som trenger det lib­erale demokrati­ets vern enten blir borte eller under­trykkes, skriv­er Hei­di Nord­by Lunde. (tags: 22072011 ytrings­fri­het offent­lighet ekstrem­isme blas­fe­mi) Når spillet starter igjen bt.no: Frps fien­der i innvan­dringspoli­tikken har fått et ess på hån­den, men også ess kan spilles feil, skriv­er Frank Rossavik. (tags: […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen