Flimmer

Utvalgte podkaster og andre interessante lyd- og videofiler fra internett.

6 innlegg

Glem digital-TV, se fjernsyn på Internett

I dag, tirs­dag 20. mai 2008 kl 11:30 slukkes de analoge tv-sig­na­lene i Oslo og Aker­shus. Bor du i disse områ­dene og ser på tv ved hjelp av van­lig antenne, vil du kun få hvit støy på skje­men der­som du ikke har gått til anskaf­felse av en dekoder­boks. Det betyr likev­el ikke at du ikke kan se på nasjonale og inter­nasjonale tv-sendinger. På net­tet kan du finne det meste, inklud­ert direk­te­sendte tv-strøm­mer, web-tv og ned­last­bar ‘abon­nements-tv’ (pod­cast).

 

Sider som viser deg hvordan

Noen av de mest pop­ulære nettst­e­dene er sider hvor man får hjelp til å løse et prob­lem, finne opp­skrifter, veiled­ninger og gode tips om alt mel­lom him­mel og jord. Frem til nylig har de fleste vært basert på tekst og bilder. Eksem­pler på slike sider er Maha­lo, How Stuff Works, eHow, How to do things og wik­i­How.

I kjøl­van­net av YouTube og den kraftig økende utbre­delsen av video­bruk, er nettst­ed­er basert på instruk­sjonsvideo­er det naturlige neste skritt. 5min og How­cast er to eksem­pler på net­topp slike ‘instruk­sjonsvideosider’ som har dukket opp i det siste.

 

Amerikansk historiefortelling

I denne sek­sjo­nen skal vi forsøke å fil­trere ut noe av det vi finner inter­es­sant av lyd og lev­ende bilder på Inter­nett. Først ut er to amerikanske pod­kast­god­biter, én fra amerikan­sk pub­lic radio og den andre fra pod­kasteren P. W. Fen­ton. To pod­kaster, som begge bør nytes med høretele­fon­er og en behagelig stol.

 
 
til toppen