Glem digital-TV, se fjernsyn på Internett

I dag, tirsdag 20. mai 2008 kl 11:30 slukkes de analoge tv-signalene i Oslo og Akershus. Bor du i disse områdene og ser på tv ved hjelp av vanlig antenne, vil du kun få hvit støy på skjemen dersom du ikke har gått til anskaffelse av en dekoderboks. Det betyr likevel ikke at du ikke kan se på nasjonale og internasjonale tv-sendinger. På nettet kan du finne det meste, inkludert direktesendte tv-strømmer, web-tv og nedlastbar 'abonnements-tv' (podcast).

Vi har sam­let et lite knippe av nasjonale og inter­nasjonale net­tadress­er som i alle fall dekker under­teg­nedes tv-tit­tings­be­hov. Og ikke minst; de er lovlige og gratis.

Første tips er å laste ned pro­gram­met Zat­too. Etter instal­ler­ing, og en enkel reg­istrering, får du til­gang til 11 gratis direk­te­sendte tv-kanaler. Blant annet NRK1, NRK2, Al Jazeera Eng­lish, Deutsche Welle, France 24 (eng­lish) og Bloomberg UK.

Vil du se dan­sk all­mennkringkast­ing, så tilbyr DR direk­testrøm­mer av begge sine kanaler (DR1 og DR2) i høy kvalitet. Siden de stream­er ved hjelp av den åpne stan­dar­d­en H264/MPEG‑4, kan du se disse kana­lene uansett hva slags oper­a­tivsys­tem du måtte ha (Lin­ux, Mac eller Win­dows). DR anbe­faler å bruke Quick­Time eller VLC som avspiller, men de fleste mod­erne avspilling­spro­gram støt­ter i dag denne standarden.

Web-TV

De fleste TV-stasjon­er tilbyr idag web-TV. De støt­ste åpne tilbu­dene finner du hos de store all­mennkringkasterne som NRK, SVT og DR. Selv om de fleste kom­mer­sielle skan­di­naviske aktørene (som TV2) har et lukket betaltil­bud, har de også en god del gratis å til­by. Hos TV2 kan du blant annet se God Mor­gen Norge gratis via web (takk til Tor Erik for tips). TV2s tjen­este er dessverre tilpas­set win­dows­brukere, men ved hjelp av litt fik­ling skal også macbrukere (og muli­gens lin­uxbrukere) kunne få tilgang.

Flere inter­nasjonale kanaler har også et godt gratis­til­bud på nett. For eksem­pel dekker CNN en rekke nyhet­shen­delser gjen­nom sitt direk­te­sendte nett-tv CNN.com LIVE. Det samme gjør også andre store tv-nettverk som NBC under store poli­tiske debat­ter. Noe som er kjekt å huske der­som du ønsker å følge den amerikanske presidentvalgkampen.

Som i Norge, har også de største net­tavisene et godt web-tv-tilbud, sjekk feks ut New York Times eller Los Ange­les Times. Ellers er det meste av amerikan­sk web-tv-tilbud dessverre reg­ulert på bak­grunnn av ip-adressen, slik at ikke-amerikanske nettsurfere blir nek­tet tilgang.

Joost er også et alter­na­tiv hvor flere store tv-nettverk tilbyr innhold gratis. For å få til­gang krev­er det at du laster ned pro­gram­varen, og at du kjør­er Win­dows eller Mac OS X på en maskin med Intel-prosessor. 

Podcaster

Siden pod­castin­gen så dagens lys for under 4 år siden, høsten 2004, har tilbudet eksplodert. For å få nytte av det enorme tilbudet trenger du en pod­castk­lient, som iTunes, Miro eller Juice (klikk her for en liste over andre alter­na­tiv).

Her er noen pod­cast­er som er greie å starte med (klikk på kanal­navn for full­s­tendig over­sikt, og på pro­gram­navn for å abon­nere i iTunes).

Skandinavia

USA

Pod­kas­treg­is­ter:

Har du flere tips, så legg dem gjerne igjen i kom­men­tar­fel­tet under!

2 KOMMENTARER

  1. TV 2 har ikke bare en abon­nementst­jen­este, men også mye gratis videoinnhold. Dette inklud­er­er både fot­ball, nyheter, aktu­alitetsstoff og under­hold­ning. Det er tilgjen­gelig på disse adressene:

    http://tv2.no/sumo/?treeId=777
    http://tv2.no/video/

  2. Takk for tips, Tor Erik! Artikke­len er nå oppdatert.

til toppen