Pete Townshend rocker nytt medium

Til tross for sin respektable alder er The Who-gitaristen, og låtskriveren Pete Townshend, en av de få i musikkbransjen som virkelig utnytter mulighetene de nye digitale mediene åpner for.

Sam­men med kjæ­res­ten Rachel Full­er gir Towns­hend (blogg) blant annet ut video­po­dkas­ten ‘In The Attic’. Den ukent­li­ge podkas­ten er for det mes­te tatt opp bak i en turne­buss, og hver epi­so­de er som regel full­spek­ket med musikk. Pete Towns­hend spil­ler både nye og gam­le låter, og i de fles­te epi­so­de­ne duk­ker også ett gjeste­band opp. Frem til nå har blant and­re The Fla­ming Lips, Razor­light, The Kooks og The Zutons jam­met med med Towns­hend og Rachel Full­er bak i turne­bus­sen.

In The Attic har snart kom­met til veis ende for den­ne seson­gen. Det er gitt ut 12 epi­so­der, og de har akku­rat nå gitt ut del 1 av en to-epi­so­ders spe­si­al. Dis­se epi­so­de­ne er opp­tak fra slipp­fes­ten til ‘In The Attic-‘plata, som er et resul­tat av den­ne podkast-seri­en, der alle musikk­opp­ta­ke­ne er sam­let på én pla­te. Pla­ta er en uav­hen­gig utgi­vel­se og er fore­lø­pig kun til­gjen­ge­lig via iTu­nes.

Podkas­ten er abso­lutt verdt å få med seg (vær opp­merk­som på litt uvør­den språk­bruk), og den kan abon­ne­res på via iTu­nes (klikk på len­ken for å åpne iTu­nes) eller en annen podkast­kli­ent. Du kan også se alle epi­so­de­ne på web­ben via Podshow.

Podkast-feed: http://www.btpodshow.com/feeds/intheattic.xml

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen