Amnesty International

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Amnesty International

  Amnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. Den ble tildelt Nobels fredspris i 1977.Bevegelsen ble stiftet i 1961 etter initiativ fra den britiske advokaten Peter Benenson (1921–2005), som også var bevegelsens første generalsekretær i 1961–1964.Amnesty International skal være upartisk og uavhengig av enhver regjering, politisk overbevisning eller religiøs tro, og organisasjonen tar ikke mot statlig støtte fra noe land..

 • dødsstraff

  Dødsstraff, livsstraff; henrettelser kalles dødsstraff dersom grunnloven eller lovverket i et land gir adgang til å dømme et menneske til døden for en forbrytelse. Til tross for den reduserte toleransen for voldsbruk både utenfor og innenfor fengselsvesenet, er dødsstraff fortsatt opprettholdt i mange land. Flere land som har avskaffet dødsstraff, har dessuten beholdt dødsstraff for bruk i krigstid.

  Fra wikipedia

 • Amnesty International

  Amnesty International ble stiftet i 1961 av den engelske advokaten Peter Benenson på bakgrunn av en artikkel han skrev i avisen The Observer om to portugisiske samvittighetsfanger.

 • Dødsstraff i Japan

  Dødsstraff har vært en del av det japanske straffesystemet i århundrer.

 • John Peder Egenæs

  John Peder Egenæs (født 6.