Åndsverk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • åndsverk

  Åndsverk er verk som skyldes menneskelig tankevirksomhet; for eksempel et litterært verk, en film, et musikkstykke eller et kunstverk.Et åndsverk omfatter etter åndsverksloven verk av enhver art og uttrykksmåte, såfremt det er preget av et visst minimum av skapende innsats fra opphavsmannens side (verkshøyde).Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver..

 • opphavsrett

  Opphavsrett er den rett som blir gitt til den som skaper et åndsverk. Eksempler på åndsverk kan være bøker, filmer, musikk, fotografier eller dataprogrammer. For at noe skal regnes som åndsverk må det være resultat av en original, skapende innsats. Opphavsmannen får enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig.I Norge reguleres opphavsretten av åndsverkloven av 2018.

  Fra wikipedia

 • Sangtekstforfatter

  En sangtekstforfatter er en tekstforfatter som skriver tekster til musikk, typisk til ulike typer populærmusikk, men også til større verk.

 • Åndsverk

  Et åndsverk er et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.