Arkiver

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • arkiv

  Arkiv brukes i fire betydninger: Dokumenter som er skapt av eller har kommet inn til en virksomhet som ledd i denne virksomhetens oppgaveløsning, saksbehandling og administrasjon. Arkivtjenesten i en virksomhet, det vil si den organisatoriske enheten som utfører arkivoppgaver. Et lokale der det blir oppbevart arkivdokumenter. En arkivinstitusjon, som tar i mot arkiver fra ulike virksomheter, oppbevarer og forvalter arkivene og stiller disse til rådighet for bruk.

 • arkivar

  Ein arkivar er ein fagperson som arbeider med danning av aktive arkiv i offentlege eller private verksemder og organisasjonar, eller med bevaring og tilgjengeleggjering av eldre og avslutta arkiv i arkivsinstitusjonar. Både Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet og Institutt for lærarutdanning ved Noregs teknisk-vitskaplege universitet (NTNU) tilbyr bachelorprogram for utdanning av arkivarar.

  Fra wikipedia

 • Alfabetisk liste over norske TV-programmer

  Alfabetisk liste over norske TV-programmer er en alfabetisk liste over norske TV-programmer og TV-serier med diverse tilleggsinformasjon.

 • Arkiv

  For arkivering på Wikipedia, se Wikipedia:Arkivering.

 • Arkivet

  Arkivet er det innarbeidede navnet på Vesterveien 4 i Kristiansand.