Arkiver

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • arkiv

  Arkiv er dokumenter eller informasjon som er skapt eller mottatt av fysiske eller juridiske personer, arkivskapere, som ledd i deres virksomhet. Begrepet kan også stå for: lokalet hvor arkivet blir oppbevart funksjonen i en virksomhet som utfører arkivoppgaver (arkivtjeneste) organer som tar imot arkiver fra ulike virksomheter, oppbevarer, forvalter og stiller disse til rådighet for bruk (arkivinstitusjon) Arkivbegrepet i den første betydningen kan gis en snever eller en videre definisjon: enten de dokumenter som er utvalgt for langtidsbevaring og ikke lenger er i aktivt bruk hos arkivskaperen, eller alle de dokumenter som er et resultat av arkivskaperens virksomhet ved et gitt tidspunkt uansett hvor lenge de skal oppbevares.

 • arkivbeskrivelse

  Arkivbeskrivelse er en beskrivelse av opplysninger om den dokumentasjon som inngår i et arkiv, men også kontekstuell informasjon som arkivskaper, tidsomfang, eierskap og lignende, samt opplysninger om plassering, fysiske egenskaper, klausulering, krav til vedlikehold og så videre. Begrepet etablert i 1990-årene og tilsvarer den engelske termen archival description.

  Fra wikipedia

 • Arkiv

  Ordet arkiv har flere betydninger: Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv).

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Statens Arkiver

  Statens Arkiver er navnet på de statlige arkivene i Danmark, og er en institusjon under Kulturministeriet.