Arkiver

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • arkiv

  Arkiv er dokumenter eller informasjon som er skapt eller mottatt av fysiske eller juridiske personer, arkivskapere, som ledd i deres virksomhet. Begrepet arkiv kan også stå for den lokalet hvor arkiv blir oppbevart; den funksjon i en virksomhet som utfører arkivoppgaver, arkivtjeneste; eller et organ som tar imot arkiver fra ulike virksomheter, oppbevarer, forvalter og stiller disse til rådighet for bruk, en arkivinstitusjon..

 • Aust-Agder-arkivet

  Aust-Agder-arkivet i Arendal var det første fylkesarkivet i landet. Arkivet ble opprettet i 1938 som en del i Arendals Museum (Aust-Agder-Museet), men ble egen institusjon og dermed Norges første fylkesarkiv i 1958.I 1995 ble Aust-Agder-arkivet organisert som et interkommunalt selskap med depotansvar for kommunene i Aust-Agder fylke og utgjorde i perioden 2003-2015 en del i Aust-Agder kulturhistoriske senter.

  Fra wikipedia

 • Arkiv

  Ordet arkiv har flere betydninger: Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv).

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Statens Arkiver

  Statens Arkiver er navnet på de statlige arkivene i Danmark, og er en institusjon under Kulturministeriet.