Arkiver

For arkivering på Wikipedia, se Wikipedia:Arkivering. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Arkiver systemer

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Diplom fra Mannskoret ";Varden"; sine arkiver:

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Fra Mannskoret ";Varde"; sine arkiver

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Diplom fra Mannskoret "Varde" sine arkiver: "Diplom for tilkjendegivelse av at Otto Halln av oss er tildelt Roseordenens ridderkors

  Fra SNL

 • arkiv

  Arkiv brukes i fire betydninger: Dokumenter som er skapt av eller har kommet inn til en virksomhet som ledd i denne virksomhetens oppgaveløsning, saksbehandling og administrasjon. Arkivtjenesten i en virksomhet, det vil si den organisatoriske enheten som utfører arkivoppgaver. Et lokale der det blir oppbevart arkivdokumenter. En arkivinstitusjon, som tar i mot arkiver fra ulike virksomheter, oppbevarer og forvalter arkivene og stiller disse til rådighet for bruk.

 • arkivar

  Ein arkivar er ein fagperson som arbeider med danning av aktive arkiv i offentlege eller private verksemder og organisasjonar, eller med bevaring og tilgjengeleggjering av eldre og avslutta arkiv i arkivsinstitusjonar. Både Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet og Institutt for lærarutdanning ved Noregs teknisk-vitskaplege universitet (NTNU) tilbyr bachelorprogram for utdanning av arkivarar.

  Fra wikipedia

 • Arkiv

  For arkivering på Wikipedia, se Wikipedia:Arkivering.

 • Karl-Edwin Manshaus

  Karl-Edwin Manshaus (født 19.

 • Statens Arkiver

  Statens Arkiver er navnet på de statlige arkivene i Danmark, og er en institusjon under Kulturministeriet.