Biografi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • biografi

  Biografi, en persons livshistorie, levnetsbeskrivelse, skrevet av en annen, enten som en ren oppregning av de ytre begivenheter i en persons liv, eller som en bredere skildring, der liv og virke, karakterutvikling og årsakssammenheng blir beskrevet, enten vitenskapelig, populærvitenskapelig eller i form av en biografisk roman. En biografi hvor en person skildrer sitt eget liv, kalles en selvbiografi (autobiografi), som igjen glir over i memoarlitteratur når skildringen av miljø og tidshistorie trer frem som det vesentlige.

 • biografi

  Biografi er en bok som beskriver livet til en person. Biografien er alltid skrevet av en annen enn den personen teksten handler om. Hvis en person skriver om sitt eget liv, kalles det en selvbiografi.Biografier kan handle om kjente mennesker, som kunstnere og politikere, men også om helt vanlige mennesker.I en biografi kan man ofte lese om barndommen og oppveksten til den boken handler om.

  Fra wikipedia

 • Biografi

  Biografi (fra gresk bios, liv og graphein, skrive) er en sjanger innen litteratur og andre medier som forteller om et enkeltmenneskes liv.

 • Petter Nome

  Petter Nome (1954–2024) var en norsk næringslivs­leder, journalist og programleder.

 • Sverre M. Fjelstad

  Sverre Martin Fjelstad (1930–2024) var en norsk natur­fotograf, forfatter og fjernsynspioner.