Biografi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • biografi

  Biografi, en persons livshistorie, levnetsbeskrivelse, skrevet av en annen, enten som en ren oppregning av de ytre begivenheter i en persons liv, eller som en bredere skildring, der liv og virke, karakterutvikling og årsakssammenheng blir beskrevet, enten vitenskapelig, populærvitenskapelig eller i form av en biografisk roman. En biografi hvor en person skildrer sitt eget liv, kalles en selvbiografi (autobiografi), som igjen glir over i memoarlitteratur når skildringen av miljø og tidshistorie trer frem som det vesentlige.

 • André Maurois

  André Maurois var en fransk forfatter. Maurois ga vittige skildringer av engelsk mentalitet i Les Silences du colonel Bramble (1918) og Les Discours du docteur O'Grady (1923). Han skrev en rekke nokså konvensjonelle romaner og noveller, og mest kjent er den psykologiske ekteskapsromanen Climats (1929). Den viktigste delen av hans forfatterskap består av fengslende, men tradisjonelle biografier over forfattere og statsledere, blant annet Percy Bysshe Shelley, Benjamin Disraeli, Lord Byron, Marcel Proust, George Sand, Victor Hugo og Honoré de Balzac.

  Fra wikipedia

 • Astrid, fru Ferner

  Astrid Maud Ingeborg Ferner, prinsesse av Norge, (født 12.

 • Biografi

  Biografi (fra gresk bios, liv og graphein, skrive) er en sjanger innen litteratur og andre medier som forteller om et enkeltmenneskes liv.

 • Hans Olav Lahlum

  Hans Olav Lahlum (født 12.