Biografi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • biografi

  Biografi, en persons livshistorie, levnetsbeskrivelse, skrevet av en annen, enten som en ren oppregning av de ytre begivenheter i en persons liv, eller som en bredere skildring, der liv og virke, karakterutvikling og årsakssammenheng blir beskrevet, enten vitenskapelig, populærvitenskapelig eller i form av en biografisk roman. En biografi hvor en person skildrer sitt eget liv, kalles en selvbiografi (autobiografi), som igjen glir over i memoarlitteratur når skildringen av miljø og tidshistorie trer frem som det vesentlige.

 • Alfred Fidjestøl

  Alfred Fidjestøl er ein norsk filosof, journalist og forfattar som skriv artiklar og sakprosabøker om vidt forskjellige personar og institusjonar. Skrivestilen hans er prega av knappe setningar og eit klart og lettfatteleg språk..

  Fra wikipedia

 • Biografi

  Biografi (fra gresk bios, liv og graphein, skrive) er en sjanger innen litteratur og andre medier som forteller om et enkeltmenneskes liv.

 • Nini Stoltenberg

  Nini Stoltenberg (1963–2014) var en norsk programleder.

 • Steinar Bastesen

  Steinar Bastesen (1945–2024) var en norsk kystfisker, hvalfanger og politiker.