DAB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  LN-DAB Junker 52

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  Postflyet letter trolig fra Sandnessjøen

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Sjøflyhavn

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Ett fly på bakken

  Fra SNL

 • DAB

  DAB, forkortelse for eng. Digital Audio Broadcasting, digital radio.Det europeiske samarbeidsprosjektet Eureka 147 ble etablert i 1986 for å utvikle et system for digital kringkasting av lydprogram fra satellitt til mobile mottakere. DAB har siden vist seg godt egnet for jordbunden kringkasting. Systemet gir en lydkvalitet omtrent på nivå med et optimalt FM-mottak, det gir en langt bedre utnyttelse av frekvensspekteret enn FM og er svært godt egnet for mobil mottaking.I 2007 kom en ny versjon, DAB+, som gir en mer effektiv utnyttelse av frekvensbåndet.

 • DAB+

  DAB+, videreutviklet versjon av det digitale radiokringkastingssystemet DAB, innført i 2007. Fra 2017 kringkastes alle nasjonale radiosendinger i Norge over DAB+..

  Fra wikipedia

 • DAB i Norge

  Innføringen av Digital Audio Broadcasting (DAB) i Norge har vært en aktørstyrt prosess, ledet av NRK og andre radioaktører.

 • Dab (dans)

  Dab, også kjent som dabbing, er en dansebevegelse hvor man tar hodet ned i armkroken.

 • Digital Audio Broadcasting

  Digital Audio Broadcasting (DAB) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester.