Energi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • energi

  Energi er det som kan få noko til å skje. Energi kjem i ulike former og kan gå over frå ei form til ei anna. Energi kan også overførast frå ein gjenstand eller eit system til eit anna. Eit menneske kan få tilført energi frå mat og bruke energi til å bevege seg. Eit solcellepanel kan få tilført energi frå Sola, og denne energien kan nyttast til å drive eit elektrisk apparat.

 • potensiell energi

  Potensiell energi, også kalt stillingsenergi, er en form for lagret energi basert på objekters plassering i et kraftfelt, eller i et system der energien er avhengig av systemets tilstand. Det er forskjell i potensiell energi som har fysisk interesse. Størrelsen av den potensielle energien til et legeme i et kraftfelt avhenger av i hvilken høyde nullnivået for potensiell energi defineres.

  Fra wikipedia

 • Energi

  Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

 • Energiloven

  Energiloven (fullt navn lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.) er en norsk lov som har til formål å sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder ta hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.Loven ble vedtatt av Stortinget 29.

 • Fornybar energi

  Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala.