Energi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • energi

  I fysikken er energi det samme som evne til å utføre arbeid, og måleenheten for energi er det samme som for arbeid, joule.En eldre måleenhet for energi er kalori, og fremdeles brukes ofte kalori eller kilokalori (kcal) for å angi energiinnholdet i næringsmidler.Elektrisk energi måles i kilowattimer, som har symbol kWh..

 • potensiell energi

  Potensiell energi, også kalt stillingsenergi, er en form for lagret energi basert på objekters plassering i et kraftfelt, eller i et system der energien er avhengig av systemets tilstand. Det er forskjell i potensiell energi som har fysisk interesse. Størrelsen av den potensielle energien til et legeme i et kraftfelt avhenger av i hvilken høyde nullivået for potensiell energi defineres.

  Fra wikipedia

 • Energi

  Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

 • Fornybar energi

  Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala.

 • Lyse-konsernet

  Lyse AS er et industrikonsern innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon.