essay

Et essay er en tekst som stiller spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle saker. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • essay

  Et essay er en utprøvende og reflekterende prosatekst om en sak eller et emne som tar utgangspunkt i skribentens personlige situasjon. Essayet er en sjanger som hører til sakprosaen, men den har litterære kvaliteter. En essayistisk tekst er preget av assosiasjoner, ironi, metaforer og paradokser. Et vellykket essay bringer sammen det personlige og det politiske i en litterær form som gir det stor slagkraft og varighet.

 • Virginia Woolf

  Virginia Woolf var ein britisk romanforfattar og essayist. Eksperimenteringa hennar med romanforma, saman med den essayistiske forfattarskapen hennar, har gitt henne ein viktig posisjon som både fiksjonsforfattar, litteraturkritikar og feministisk tenkjar. Ho har blitt ståande som ein av dei mest innverknadsrike prosaforfattarane innanfor engelskspråkleg realisme, saman med forfattarar som Joseph Conrad, William Faulkner, Katherine Mansfield og James Joyce.Mrs.

  Fra wikipedia

 • Essay

  Et essay er en tekst som stiller spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle saker.

 • Extended Essay

  Extended Essay, ofte forkortet EE, er en obligatorisk del av IB Diploma Programme, og er en forskningsoppgave på opp til 4 000 ord som gir elevene mulighet til å gjennomføre en selvstendig undersøkelse på et emne de finner intressant.

 • Åttebent essay

  Et åttebent essay (kinesisk: 八股文章, pinyin: Bāgǔ wénzhang) var et sterkt ritualisert og reglementert essay som under Ming- og Qing-dynastiet frem til 1902 var et av de grunnleggende bestanddeler av den kinesiske embedsmannseksamen.