Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Europa

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Mellom-Europa

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Mellom-Europa

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Mellom-Europa

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Mellom-Europa

  Fra Virksomme Ord

 • Europa i verden og Norden i Europa

  Utgangspunktet for vår vurdering av Nordens problemer må være en analyse av vårt forhold til verden omkring oss, både til Europa og til de andre verdensdelene. Alle de nordiske land er først og fremst knyttet til Europa med sterke bånd.

 • Norge i et nytt Europa

  Partifeller, I dag åpner Arbeiderpartiet en programdebatt med langsiktige perspektiver - "Norge i et nytt Europa" - ja vi kunne like gjerne ha kalt det "Sosialdemokratiet i et nytt Europa". De store utfordringene vi står overfor både som nasjon og som parti handler om demokrati og styring i en ny internasjonal virkelighet.

 • Foran en ny Europa-debatt

  Hendingene i europeisk politikk i de siste månedene varsler om at Norge om ikke alt for lenge kan bli stillet overfor avgjørende beslutninger om vårt lands tilknytning til Det europeiske økonomiske fellesskap. Det vil reise problemet om Norges plass i det internasjonale bildet både økonomisk, politisk og kulturelt.

  Fra SNL

 • Europa

  Europa er jordens nest minste verdensdel. Arealet er på 10 180 000 kvadratkilometer; det utgjør 6,8 prosent av jordens landareal.Det høyeste fjellet er Elbrus, 5633 meter over havet; det laveste punkt er Det kaspiske havs strand, 28 meter under havets overflate. Den lengste elven er Volga, 3685 kilometer, og største innsjø er Ladoga, 18 180 kvadratkilometer.Navnet Europa har uviss opprinnelse og betydning, og kan være førgresk.

 • Europa

  Europa har vært befolket av forskjellige forhistoriske mennesketyper. Det er sannsynlig at de første, Homo erectus, innvandret fra Nord-Afrika for omkring 750 000 år siden. De eldste funn er fra hulene ved Vallonet og Escale i Sør-Frankrike.Det moderne mennesket, Homo sapiens sapiens, som alle verdens nålevende mennesker tilhører, viser seg i Europa først for ca.