Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Europa

  Fra Virksomme Ord

 • Europa i verden og Norden i Europa

  Utgangspunktet for vår vurdering av Nordens problemer må være en analyse av vårt forhold til verden omkring oss, både til Europa og til de andre verdensdelene. Alle de nordiske land er først og fremst knyttet til Europa med sterke bånd.

 • Norge i et nytt Europa

  Partifeller, I dag åpner Arbeiderpartiet en programdebatt med langsiktige perspektiver - "Norge i et nytt Europa" - ja vi kunne like gjerne ha kalt det "Sosialdemokratiet i et nytt Europa". De store utfordringene vi står overfor både som nasjon og som parti handler om demokrati og styring i en ny internasjonal virkelighet.

 • Foran en ny Europa-debatt

  Hendingene i europeisk politikk i de siste månedene varsler om at Norge om ikke alt for lenge kan bli stillet overfor avgjørende beslutninger om vårt lands tilknytning til Det europeiske økonomiske fellesskap. Det vil reise problemet om Norges plass i det internasjonale bildet både økonomisk, politisk og kulturelt.

  Fra SNL

 • Europa

  Europa er Jordens nest minste verdensdel. Arealet er på 10 180 000 kvadratkilometer, som utgjør 6,8 prosent av jordens landareal. Europa har 831,5 millioner innbyggere (2020), som utgjør 10,7 prosent av Jordens befolkning. Det høyeste fjellet er Elbrus, 5633 meter over havet. Det laveste punktet er Det kaspiske havs strand, 28 meter under havets overflate.

 • Europa

  Europa er den fjerde største av Jupiters 79 måner. Det er den sjette største månen i solsystemet, rett etter Jordas egen måne. Europa er det mest sannsynlige stedet å finne flytende vann i solsystemet utenom her på Jorda. Overflaten er dekket av et flere kilometer tykt lag av vannis, og det er trolig et enda tykkere lag av flytende saltvann under isen.