Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Europa

    Fra SNL

  • Europa

    Europa er verdens tredje mest folkerike verdensdel etter Asia og Afrika. Ifølge FNs statistiske årbok hadde Europa i 2021 en befolkning på 747,7 millioner, noe som da utgjorde 9,5 prosent av verdens befolkning. Europas andel av verdens befolkning er synkende. FNs befolkningsstatistikk omfatter hele Russland, men ikke Tyrkia som i FNs statistikk er oppført under Asia, se artikkelen Europas befolkning.

  • Europa

    Europa er den fjerde største av Jupiters 79 måner. Det er den sjette største månen i solsystemet, rett etter Jordas egen måne. Europa er det mest sannsynlige stedet å finne flytende vann i solsystemet utenom her på Jorda. Overflaten er dekket av et flere kilometer tykt lag av vannis, og det er trolig et enda tykkere lag av flytende saltvann under isen.