Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Europa

  Fra Virksomme Ord

 • Europa i verden og Norden i Europa

  Utgangspunktet for vår vurdering av Nordens problemer må være en analyse av vårt forhold til verden omkring oss, både til Europa og til de andre verdensdelene. Alle de nordiske land er først og fremst knyttet til Europa med sterke bånd.

 • Norge i et nytt Europa

  Partifeller, I dag åpner Arbeiderpartiet en programdebatt med langsiktige perspektiver - "Norge i et nytt Europa" - ja vi kunne like gjerne ha kalt det "Sosialdemokratiet i et nytt Europa". De store utfordringene vi står overfor både som nasjon og som parti handler om demokrati og styring i en ny internasjonal virkelighet.

 • Foran en ny Europa-debatt

  Hendingene i europeisk politikk i de siste månedene varsler om at Norge om ikke alt for lenge kan bli stillet overfor avgjørende beslutninger om vårt lands tilknytning til Det europeiske økonomiske fellesskap. Det vil reise problemet om Norges plass i det internasjonale bildet både økonomisk, politisk og kulturelt.

  Fra SNL

 • Europa

  Europa er verdens tredje mest folkerike verdensdel etter Asia og Afrika. Ifølge FNs statistiske årbok hadde Europa i 2021 en befolkning på 747,7 millioner, noe som da utgjorde 9,5 prosent av verdens befolkning. Europas andel av verdens befolkning er synkende. FNs befolkningsstatistikk omfatter hele Russland, men ikke Tyrkia som i FNs statistikk er oppført under Asia, se artikkelen Europas befolkning.

 • Europa

  Europa er den fjerde største av Jupiters 79 måner. Det er den sjette største månen i solsystemet, rett etter Jordas egen måne. Europa er det mest sannsynlige stedet å finne flytende vann i solsystemet utenom her på Jorda. Overflaten er dekket av et flere kilometer tykt lag av vannis, og det er trolig et enda tykkere lag av flytende saltvann under isen.

  Fra wikipedia

 • Europa

  Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia.

 • Europas geografi

  Europas geografi angir at Europa regnes som en av syv verdensdeler, som fysisk er den nordvestlige halvøyen av den større landmassen kalt Eurasia.

 • Liste over hovedsteder i Europa

  Alfabetisk liste over hovedsteder i Europas suverene stater: