Filosofi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • filosofi

  Filosofi betyr egentlig kjærlighet til visdom. Betegnelsen stammer fra antikkens greske filosofer og omfattet opprinnelig ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og dens prosesser samt å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel.

 • filosofiens historie

  Vestlig filosofi er betegnelsen på den filosofien som har blitt utviklet i Europa og etter hvert Nord-Amerika og som har sitt utspring i antikkens Hellas på 500-tallet fvt. Den skilles fra ikke-vestlig filosofi, deriblant østlig filosofi. Foruten om ulikt opphavssted og ulik tradisjon, skiller den vestlige filosofien seg fra den østlige ved at den i sterkere grad søker å trekke et skille mellom filosofi og religion.

  Fra wikipedia

 • Antikkens filosofi

  Antikkens filosofi refererer til den filosofi som ble drevet i oldtiden, først i antikkens Hellas på 400- og 300-tallet f.Kr.

 • Filosofi

  Filosofi er et intellektuelt fag som kritisk stiller de mest grunnleggende spørsmål: «Finnes det en virkelighet utenfor mine tanker?», «Hva er kunnskap?», «Hva er sannhet?», «Hva gjør en handling verdifull?», «Har mennesker og dyr verdi, og er de i så fall like eller ulike?», «Hva er tid?», «Hvem er jeg?» og lignende spørsmål.

 • Vestlig filosofi

  Vestlig filosofi er den filosofiske tradisjon i den vestlige delen av verden som skiller seg fra den østlige eller orientalske filosofiske tradisjonen.