Filosofi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Alvøen Hovedbygning

  Filosofi for ulærde

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Oslo Museum

  Johan Sebastian Welhaven.

 • Bilde: Akershusbasen

  Bok- spiritisme

  Fra SNL

 • filosofi

  Filosofi betyr egentlig kjærlighet til visdom. Betegnelsen stammer fra antikkens greske filosofer og omfattet opprinnelig ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og dens prosesser samt å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel..

 • filosofiens historie

  Fra wikipedia

 • Filosofi

  Filosofi, fra gresk philosophia (φιλοσοφία), «kjærlighet til visdom», er et intellektuelt fag som kritisk stiller de mest grunnleggende spørsmål: «Finnes det en virkelighet utenfor mine tanker?», «Hva er kunnskap?», «Hva er sannhet?», «Hva gjør en handling verdifull?», «Har mennesker og dyr verdi, og er de i så fall like eller ulike?», «Hva er tid?», «Hvem er jeg?» og lignende spørsmål.

 • Pyrrhonisk skeptisisme

  Pyrrhonisk skeptisisme eller pyrrhonisme var en filosofisk skole eller retning av skeptisisme som ble grunnlagt av greske Ainesidemos i Alexandria på 100-tallet f.Kr.

 • Østlig filosofi

  Østlig filosofi er ikke et enhetlig begrep.