GDPR

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Personvernforordningen

  Personvernforordningen er en forordning som har som formål å sørge for en god beskyttelse av personopplysninger, samtidig som personopplysninger skal kunne utveksles fritt innenfor EU-/EØS-området. Personvernforordningen ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i EU 27. april 2016. Den trådte i kraft i EU og i alle EUs medlemsland 25. mai 2018, og i Norge 20.

 • databehandler

  Databehandler, i personopplysningslovens forstand den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandler i denne forstand er ofte en databehandlingsvirksomhet. Det fremgår av lovens § 15 at en databehandler ikke kan behandle personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige.

  Fra wikipedia

 • Innebygd personvern

  Innebygd personvern (fra engelsk privacy by design) er prinsippet om at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et IT-system eller en organisasjons arbeidsmåte.

 • Personvernforordningen

  Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

 • Sesam (søketjeneste)

  Sesam var en norskutviklet skytjeneste som leverte integrasjon og søk som en tjeneste.