GDPR

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Personvernforordningen

  Personvernforordningen er en forordning som har som formål å sørge for en god beskyttelse av personopplysninger, samtidig som personopplysninger skal kunne utveksles fritt innenfor EU-/EØS-området. Personvernforordningen ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i EU 27. april 2016.

 • personopplysninger

  Personopplysninger defineres i personopplysningsloven som alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson..

  Fra wikipedia

 • Innebygd personvern

  Innebygd personvern (fra engelsk privacy by design) er prinsippet om at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et IT-system eller en organisasjons arbeidsmåte.

 • Personvernforordningen

  Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

 • Sesam (søketjeneste)

  Sesam er en norskutviklet skytjeneste som leverer integrasjon og søk som en tjeneste.