GDPR

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra wikipedia

  • Personvernforordningen

    Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

  • Sesam (søketjeneste)

    Sesam er en norskutviklet skytjeneste som leverer integrasjon og søk som en tjeneste.