FORFATTER

Ben Schwan
Ben Schwan

Har skrevet om forskning, teknologi og internett siden 1994 for tyske og internasjonale medier. Særlig interessert i endringsprosesser som settes i gang av digitalisering og annen moderne teknologi. Bor i Berlin og på vestkysten av Norge med sin kone og hunden Dexter, som hater å være utendørs.


1 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Ben Schwan

Taler Facebook og Google midt imot

Han har truk­ket Face­bo­ok for ret­ten – og sei­ret. I stort inter­vju med Vox Pub­li­ca for­tel­ler per­son­vern­hel­ten Max Schrems om hvor­dan han set­ter EUs nye per­son­vern­reg­ler på prø­ve med nye mil­li­ard­søks­mål mot ame­ri­kans­ke nett­gi­gan­ter.

 
 
til toppen