Høyesterett

Se også Norges Høyesterett En høyesterett er en domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker og om lag 1000 prosessuelle spørsmål.Rettssystemet i Noreg har tre domstolsnivå: tingretten, lagmannsretten og Høgsterett.

 • Tore Schei

  Tore Schei er en norsk jurist som var høyesterettsjustitiarius i Norge fra 2002 til 2016. Han har – ved siden av dommergjerningen – nedlagt et omfattende arbeid som forfatter og utreder om sivilprosessuelle problemstillinger. For den bredere offentlighet ble han kjent gjennom granskningen av Scandinavian Star-ulykken..

  Fra wikipedia

 • Høyesterett

  Se også Norges Høyesterett En høyesterett er en domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende.

 • Norges Høyesterett

  Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets.

 • USAs høyesterett

  De forente staters høyesterett (Supreme Court of the United States) er den øverste føderale domstolen i USA; den har endelig myndighet til å tolke og avgjøre spørsmål om føderale lover, inkludert USAs grunnlov.