Høyesterett

Se også Norges Høyesterett En høyesterett er en domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Gerhard Flesch

 • Bilde: Byantikvaren i Oslo

  Rådhusgaten 13 - stiftsgaarden

 • Bilde: Byantikvaren i Oslo

  Høyesterett

 • Bilde: Hedmark fylkeskommune, Jørn Øversveen

  DEN SISTE HALSHUGGINGEN

  Fra SNL

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål.

 • sivilprosess

  Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om rettergangen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven.

  Fra wikipedia

 • Høyesterett

  Se også Norges Høyesterett En høyesterett er en domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende.

 • Norges Høyesterett

  Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets.

 • USAs høyesterett

  De forente staters høyesterett (Supreme Court of the United States) er den øverste føderale domstolen i USA; den har endelig myndighet til å tolke og avgjøre spørsmål om føderale lover, inkludert den føderale grunnloven.