Høyreekstremisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyreekstremisme

  Høyreekstremisme er svært ytterliggående holdninger på den politiske høyresiden. Det brukes både om partier, bevegelser, grupperinger, enkeltstående aktivister og nettsteder.Høyreekstremisme forbindes gjerne med anti-demokratiske holdninger, rasisme, fremmedfiendtlighet, etnisk nasjonalisme, konspirasjonsteorier, autoritarianisme – og i noen tilfeller også politisk vold.

 • Eurabia

  Eurabia er et nyord basert på en sammenstilling av ordene Europa og Arabia, ofte knyttet til forestillinger om at arabere eller muslimer øker sin innflytelse, eller er i ferd med å ta over Europa.Bruken av ordet er ofte knyttet til en konspirasjonsteori med utgangspunkt i forestillingen om at ledende europeiske politikere, akademikere og andre samfunnstopper samarbeider med arabiske land, statsledere og/eller organisasjoner med det formålet å gjøre Europa til en islamsk koloni.Begrepet har imidlertid også blitt brukt som et mer generelt uttrykk uten samme konspiratoriske innhold; det ble opprinnelig benyttet som navn på et tidsskrift utgitt av Comité européen de coordination des associations d'amitié avec le monde arabe (Paris), og brukes også som navn på en nederlandsk-marokkansk studentforening.I den nyere politiserte betydningen ble Eurabia først benyttet av den egyptiskfødte skribenten Gisele Littman (Bat Ye'or), blant annet gjennom boken Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005), som hevder at det foregår en styrt prosess for å arabisere det europeiske kontinentet.Begrepet ble ytterligere popularisert av den italienske journalisten Oriana Fallaci i hennes bok La Forza della Ragione fra 2004, som også ble utgitt på norsk som Fornuftens styrke samme år.

  Fra wikipedia

 • Høyreekstremisme

  Høyreekstremisme er et samlebegrep for flere former for politisk ekstremisme som anses å befinne seg på ytterkanten av høyresiden på den politiske venstre-høyre-aksen.

 • Stieg Larsson

  Stieg Larsson (født 15.

 • Wagnergruppen

  Wagnergruppen (russisk: Группа Вагнера, Gruppa Vagnera) er en paramilitær organisasjon i Russland, angivelig grunnlagt av Dmitrij Utkin.Gruppen er også beskrevet som en privat, militær kontraktør som har tatt del i ulike konflikter, herunder operasjoner i den syriske borgerkrigen på den syriske regjeringens side, så vel som fra 2014 til 2015, i krigen i Donbass i Ukraina for å hjelpe separatistiske krefter i de selv-erklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk.

Mer om Høyreekstremisme fra Vox Publicas arkiv