Høyreekstremisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyreekstremisme

  Høyreekstremisme, høyreekstremisme, samlebetegnelse på partier og bevegelser til høyre for de konservative og borgerlige partiene i det parlamentariske systemet.Begrepet er gjerne avgrenset til bevegelser som er åpent anti-demokratiske og som forfekter eller aksepterer voldsbruk som politisk virkemiddel.Ordet kan oppfattes upresist i moderne politisk debatt, da bevegelser som oppfattes som høyreekstreme gjerne kan støtte en økonomisk politikk som ligger til venstre i en økonomisk-politisk akse..

 • Eurabia

  Eurabia, nyord basert på en sammenstilling av ordene Europa og Arabia, ofte knyttet til forestillinger om at arabere eller muslimer øker sin innflytelse, eller er i ferd med å ta over Europa.Bruken av ordet er ofte knyttet til en konspirasjonsteori med utgangspunkt i forestillingen om at ledende europeiske politikere, akademikere og andre samfunnstopper samarbeider med arabiske land, statsledere og/eller organisasjoner med det formålet å gjøre Europa til en islamsk koloni.Begrepet har imidlertid også blitt brukt som et mer generelt uttrykk uten samme konspiratoriske innhold; det ble opprinnelig benyttet som navn på et tidsskrift utgitt av Comité européen de coordination des associations d'amitié avec le monde arabe (Paris), og brukes også som navn på en nederlandsk-marokkansk studentforening.I den nyere politiserte betydningen ble Eurabia først benyttet av den egyptiskfødte skribenten Gisele Littman (Bat Ye'or), blant annet gjennom boken Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005), som hevder at det foregår en styrt prosess for å arabisere det europeiske kontinentet.Begrepet ble ytterligere popularisert av den italienske journalisten Oriana Fallaci i hennes bok La Forza della Ragione (2004), som også ble utgitt på norsk som Fornuftens styrke samme år. I denne boken hevder Fallaci at Europa allerede er en islamsk koloni, og et resultat av et komplott satt i verk av blant annet europeiske statsledere i det 20.

  Fra wikipedia

 • Anders Behring Breivik

  Fjotolf Hansen (født Anders Behring Breivik; 13.

 • David Bowie

  David Bowie (født David Robert Haywood Jones; 8.

 • Høyreekstremisme

  Høyreekstremisme er et samlebegrep for flere former for politisk ekstremisme som ansees å befinne seg på ytterkanten av høyresiden på den politiske venstre-høyre-aksen.

Mer om Høyreekstremisme fra Vox Publicas arkiv