Høyreekstremisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyreekstremisme

  Høyreekstremisme, høyreekstremisme, samlebetegnelse på partier og bevegelser til høyre for de konservative og borgerlige partiene i det parlamentariske systemet.Begrepet er gjerne avgrenset til bevegelser som er åpent anti-demokratiske og som forfekter eller aksepterer voldsbruk som politisk virkemiddel.Ordet kan oppfattes upresist i moderne politisk debatt, da bevegelser som oppfattes som høyreekstreme gjerne kan støtte en økonomisk politikk som ligger til venstre i en økonomisk-politisk akse..

 • Eurabia

  Eurabia, nyord basert på en sammenstilling av ordene Europa og Arabia, ofte knyttet til forestillinger om at arabere eller muslimer øker sin innflytelse, eller er i ferd med å ta over Europa. Bruken av ordet er ofte knyttet til en konspirasjonsteori med utgangspunkt i forestillingen om at ledende europeiske politikere, akademikere og andre samfunnstopper samarbeider med arabiske land, statsledere og/eller organisasjoner med det formålet å gjøre Europa til en islamsk koloni.

  Fra wikipedia

 • Anders Behring Breivik

  Fjotolf Hansen (født Anders Behring Breivik; 13.

 • Høyreekstremisme

  Høyreekstremisme er et samlebegrep for flere former for politisk ekstremisme som ansees å befinne seg på ytterkanten av høyresiden på den politiske venstre-høyre-aksen.

 • Identitærbevegelsen

  Identitærbevegelsen, også kalt identitetsbevegelsen eller Generasjon Identitet, er en pan-europeisk sosiopolitisk bevegelse som oppstod i Frankrike i 2002.

Mer om Høyreekstremisme fra Vox Publicas arkiv