Høyreekstremisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyreekstremisme

  Høyreekstremisme er svært ytterliggående holdninger på den politiske høyresiden. Det brukes både om partier, bevegelser, grupperinger, enkeltstående aktivister og nettsteder. Høyreekstremisme forbindes gjerne med anti-demokratiske holdninger, rasisme, fremmedfiendtlighet, etnisk nasjonalisme, konspirasjonsteorier, autoritarianisme – og i noen tilfeller også politisk vold.

 • Eurabia

  Eurabia er et nyord basert på en sammenstilling av ordene Europa og Arabia, ofte knyttet til forestillinger om at arabere eller muslimer øker sin innflytelse, eller er i ferd med å ta over Europa. Bruken av ordet er ofte knyttet til en konspirasjonsteori med utgangspunkt i forestillingen om at ledende europeiske politikere, akademikere og andre samfunnstopper samarbeider med arabiske land, statsledere og/eller organisasjoner med det formålet å gjøre Europa til en islamsk koloni.

  Fra wikipedia

 • Fascisme

  Fascisme er en form for høyreekstrem, autoritær nasjonalisme, i opposisjon til både marxisme, sosialisme og frimarkedskapitalisme.

 • Høyreekstremisme

  Høyreekstremisme er et samlebegrep for flere former for politisk ekstremisme som anses å befinne seg på ytterkanten av høyresiden på den politiske venstre-høyre-aksen.

 • TERF

  TERF (også skrevet terf; akronym for transekskluderende radikalfeminisme eller -feminist) er et begrep som er blitt tatt i bruk om feminister som ikke vil inkludere transkvinner i kampen for kvinners rettigheter i samfunnet.

Mer om Høyreekstremisme fra Vox Publicas arkiv