Kino

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Oslo. Kino-Palæet.

 • Bilde: Oslo Museum

  Kino-Palæets søyler.

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Kino-annonse

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Kino-annonse

  Fra SNL

 • kino

  En kino er et lokale for visning av film. En kino består vanligvis av én eller flere saler med sitteplasser for publikum og et lydisolert maskinrom med kinomaskiner (projektorer) som projiserer filmbildet på den motsatte veggen («lerretet»). Størrelsen på lerretet kan reguleres i forhold til de forskjellige filmformatene.Betegnelsen kino er en kortform av kinematograf som igjen er en fornorsket form av Cinématographe (av gresk 'bevegelse' og 'skrive, tegne'), patentnavnet på brødrene Lumières apparat for visning av film.I 2017 var det 290 kommunale kinoer i Norge, og 153 private.

 • kino

  Kino, kinogummi, noen inntørkede plantesafter som i alminnelighet er røde og rike på garvestoffer. Den viktigste handelsvaren er malabarkino, som inneholder 40–80 % garvestoff og utvinnes av Pterocarpus marsupium i erteblomstfamilien. Kino brukes til farging og garving, sjeldnere som legemiddel (adstringentia, sammentrekkende middel)..

  Fra wikipedia

 • Colosseum kino

  Colosseum kino er Nordisk Films største kino.

 • Kino

  Kino er et lokale for filmframvisning.

 • Løvenvold kino

  Løvenvold kino, adresse Løvenvoldgaten 11, er en vedtaksfredet kino i Ålesund.