Kino

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Norges plass i det nye Europa

  Den 9. april om morgenen våknet det norske folket og så seg plutselig midt oppe i de store begivenheter.

 • Den avgjørende verdenskamp

  Det er en lykke å leve i denne store historiske tid. Men vanskelig er det for enhver å orientere seg i dette virvar av motsetninger og kjempende krefter som har grepet alle livets områder, som hver dag framtrer i nye former, og som i uendelig mangfoldighet utbrer seg over hele jorden.

 • Bolsjevikenes mål

  Vi mennesker skal leve i denne verden, og vi skal skape den til en slik verden at den er verd å leve i. Vi nordmenn skal leve i dette landet som våre fedre har ryddet og bygd.

  Fra SNL

 • kino

  En kino er et lokale for visning av film. En kino består vanligvis av én eller flere saler med sitteplasser for publikum og et lydisolert maskinrom med kinomaskiner (projektorer) som projiserer filmbildet på den motsatte veggen («lerretet»). Størrelsen på lerretet kan reguleres i forhold til de forskjellige filmformatene. Betegnelsen kino er en kortform av kinematograf som igjen er en fornorsket form av Cinématographe (av gresk 'bevegelse' og 'skrive, tegne'), patentnavnet på brødrene Lumières apparat for visning av film.I 2017 var det 290 kommunale kinoer i Norge, og 153 private.

 • kino

  Kino, kinogummi, noen inntørkede plantesafter som i alminnelighet er røde og rike på garvestoffer. Den viktigste handelsvaren er malabarkino, som inneholder 40–80 % garvestoff og utvinnes av Pterocarpus marsupium i erteblomstfamilien. Kino brukes til farging og garving, sjeldnere som legemiddel (adstringentia, sammentrekkende middel).

  Fra wikipedia

 • Colosseum kino

  Colosseum kino er Nordisk Films største kino.

 • Kino

  Kino er et lokale for filmframvisning.

 • Kino 1 Sandvika

  SF Kino Sandvika (tidligere Kino 1 Sandvika) er en kino i Sandvika, Bærum kommune, Akershus.