Kino

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kino

  En kino er et lokale for visning av film. En kino består vanligvis av én eller flere saler med sitteplasser for publikum og et lydisolert maskinrom med kinomaskiner (projektorer) som projiserer filmbildet på den motsatte veggen («lerretet»). Størrelsen på lerretet kan reguleres i forhold til de forskjellige filmformatene. Betegnelsen kino er en kortform av kinematograf som igjen er en fornorsket form av Cinématographe (av gresk 'bevegelse' og 'skrive, tegne'), patentnavnet på brødrene Lumières apparat for visning av film.

 • kinematograf

  Kinematograf, i betydningen «kino», som er kortformen som brukes i dag, er et lokale for visning av film. En kino består som regel av én eller flere saler med kinolerret og lydanlegg, med sitteplasser for publikum. Bak salen er det et maskinrom der kinomaskinen projiserer film på lerretet. Det er som regel også én eller flere billettskranker og en kiosk tilknyttet kinoen.

  Fra wikipedia

 • Colosseum kino

  Colosseum kino er Nordisk Films største kino.

 • Kino

  Kino er et lokale for filmframvisning.

 • ODEON Kino

  ODEON Kino AS, frem til 2018 SF Kino, er et aksjeselskap som driver en kjede av kinoer i 12 byer i Norge (per 2022).