FORFATTER

Dag Grønnestad
Dag Grønnestad

Dag Grønnestad er forlagsredaktør i Fagbokforlaget. Han har hovedfag i medievitenskap og kulturformidling fra Universitetet i Bergen, og har gjort utredningsarbeid både om film- og platebransjen. Utredningsarbeidet resulterte blant annet i en liten bok om "Filmdistribusjon i Norge" (1996) og NOU 2001:5 "Kino i en ny tid" som sekretær for kinopolitikkutvalget.


1 bidrag