Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

    Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 foregikk 10. og 11. september. Valgets største vinner var Høyre, mens Fremskrittspartiet opplevde sterkest tilbakegang. Blant partiene i Regjeringen Stoltenberg II hadde Arbeiderpartiet fremgang, mens både SV og Senterpartiet kunne notere betydelig frafall av velgere i forhold til 2007-valget. Særlig for SV var tilbakegangen urovekkende.

  • Fremskrittspartiet

    Fremskrittspartiet, Frp, er et norsk politisk parti, stiftet 8. april 1973. Partiet tilhører høyresiden i norsk politikk og beskriver seg som et liberalistisk folkeparti. Stortingsvalget i 2013 ble det store gjennombruddet for Frp, da det for første gang ble regjeringsparti. Etter å ha vært et selverklært protest- og opposisjonsparti siden det ble stiftet, fikk partiet regjeringsansvar sammen med Høyre og dannet regjeringen Solberg.