Korrupsjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Embetsboligen i Roma

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Om Demokrati

  Fra Virksomme Ord

 • Investigating grand corruption

  It is a great honour for me to be here on this historic day. The Marcos case in the late 1980s first highlighted the problems associated with retrieving assets stolen by corrupt political leaders and returning them to the people from whom they were stolen.

  Fra SNL

 • korrupsjon

  Korrupsjon, det å bestikke eller ta imot bestikkelser. Bestemmelsene i straffeloven om korrupsjon står i §§ 387-388. Bestemmelsene kom inn i straffelovgivningen i 2003. Etter § 387 straffes for korrupsjon den som for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag (passiv korrupsjon), eller gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag (aktiv korrupsjon).

 • korrupsjon

  Forvansking av tekst.

  Fra wikipedia

 • Jan Espen Kruse

  Jan Espen Kruse (født 5.

 • Korrupsjon

  Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene.

 • Massoud Barzani

  Mesûd Barzanî (født 16.