Korrupsjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • korrupsjon

  Korrupsjon er det å bestikke eller ta imot bestikkelser og derved få eller gi en utilbørlig fordel i anledning sitt arbeid. Korrupsjon er straffbart. I straffeloven skilles det mellom aktiv og passiv korrupsjon: Passiv korrupsjon er å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel (for seg eller andre). Aktiv korrupsjon er å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel.

 • korrupsjon

  Korrupsjon er å ta imot eller gi bestikkingar for å få noko ein ikkje har krav på. Ei bestikking kan vere pengar, gåver eller tenester. Det er ulovleg å gi, tilby og å ta imot bestikkingar.Døme på korrupsjon: Ein som jobbar i kommunen, gir nokon lov til å byggje eit hus på ein stad det ikkje er lov, mot at dei får pengar. Ein som stiller til val, betaler andre for å røyste på seg, eller betaler dei som tel stemmene for å telje feil.

  Fra wikipedia

 • Anders Besseberg

  Anders Besseberg (født 1946) er en norsk tidligere skiskytter og skiskyttertrener.

 • Kleopatra

  Kleopatra VII Filopator (gresk: Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ; født i slutten av 69 f.Kr.

 • Korrupsjon

  Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene.