Kulturarv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Troms fylkeskommune, Kulturarv

  Holmenvær

 • Bilde: Troms fylkeskommune, Kulturarv

  Evakuering fra Nord-Troms 1944

 • Bilde: Troms fylkeskommune, Kulturarv

  Professoren, sognepresten og bukken på Bukkhammaren

 • Bilde: Troms fylkeskommune, Kulturarv

  Kulturminnene på Sørrollnes

  Fra SNL

 • Norsk Kulturarv

  Norsk Kulturarv, stiftelse etablert 1993; har som målsetting å mobilisere faglige og økonomiske ressurser til forvaltning av norske kulturminner, å øke kulturminnekompetansen i lokalsamfunnet og å drive informasjonsarbeid om kulturminnevern. Administrasjon i Vågå, Oppland..

 • Christian Sulheim

  Christian Sulheim, norsk gårdbruker, kulturminneverner og direktør, cand. mag. Har arbeidet for kulturminnevern i norske bygder, bl.a. gjennom Foreninga for eigarar av freda hus i Nord-Gudbrandsdal (1883), Senter for bygdekultur i Vågå (1988), selskapet Top of Norway (1989) og Norsk Kulturarv (1993). Har utgitt bøkene Norsk Kulturarv: Praktisk informasjon, en vedlikeholdshåndbok for eiere av fredete hus, og Norsk Kulturarv, ei praktisk reisehåndbok, og forelest i mange land.

  Fra wikipedia

 • Falles

  Falles (valensiansk: Falles, entall Falla, spansk Fallas) er en spansk høytid til ære for den hellige Josef i Valencia og i området rundt.

 • Kulturarv

  Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på.

 • Mawlawiya

  Mawlawiya (fra persisk مولويه - Molavīyeh) eller Mevlevi (tyrkisk skrivemåte) er en sufi-orden (tariqa) grunnlagt i Konya (dagens Tyrkia) i 1273 av tilhengere av Jalal ad-Din Muhammad Balkhi-Rumi (1207–1273), kjent som Mawlana, «Vår leder» blant tilhengerne.Mevleviene er kjent for sin rike poetiske og musikalske tradisjon, og særlig for sin seremoni (semâ) med virveldans, hvorfra de fikk tilnavnet «de dansende dervisjer» i Vesten.

Mer om Kulturarv fra Vox Publicas arkiv