Kulturarv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Troms fylkeskommune, Kulturarv

  Holmenvær

 • Bilde: Troms fylkeskommune, Kulturarv

  Evakuering fra Nord-Troms 1944

 • Bilde: Troms fylkeskommune, Kulturarv

  Professoren, sognepresten og bukken på Bukkhammaren

 • Bilde: Troms fylkeskommune, Kulturarv

  Kulturminnene på Sørrollnes

  Fra SNL

 • Norsk Kulturarv

  Norsk Kulturarv, stiftelse etablert 1993; har som målsetting å mobilisere faglige og økonomiske ressurser til forvaltning av norske kulturminner, å øke kulturminnekompetansen i lokalsamfunnet og å drive informasjonsarbeid om kulturminnevern. Administrasjon i Vågå, Oppland..

 • Christian Sulheim

  Christian Sulheim, norsk gårdbruker, kulturminneverner og direktør, cand. mag. Har arbeidet for kulturminnevern i norske bygder, bl.a. gjennom Foreninga for eigarar av freda hus i Nord-Gudbrandsdal (1883), Senter for bygdekultur i Vågå (1988), selskapet Top of Norway (1989) og Norsk Kulturarv (1993). Har utgitt bøkene Norsk Kulturarv: Praktisk informasjon, en vedlikeholdshåndbok for eiere av fredete hus, og Norsk Kulturarv, ei praktisk reisehåndbok, og forelest i mange land.

  Fra wikipedia

 • Kulturarv

  Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på.

 • Norsk Kulturarv

  Norsk Kulturarv er en norsk interesseorganisasjon som definerer sitt formål å bidra til vern av norsk kulturarv, i form av fredede og verneverdige kulturminner, gjennom det organisasjonen kaller bærekraftig bruk av disse.

 • Rødliste for husflidsteknikker

  Rødliste for husflidsteknikker, oftest bare kalt Rødlista, er en landsomfattende dugnad for å gi liv og vern til gamle norske husflids- og håndverksteknikker, gjennom dokumentasjon og videreføring av kunnskap og ferdigheter.

Mer om Kulturarv fra Vox Publicas arkiv