Kulturarv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Immateriell kulturarv

  Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og praksiser som blir overført mellom mennesker og til nye generasjoner. Begrepet immateriell kulturarv ble for alvor tatt bruk internasjonalt etter at UNESCO i 2003 vedtok konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, og i Norge etter at Stortinget ratifiserte konvensjonen i 2007. I konvensjonen er immateriell kulturarv definert som: «praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv.» Immateriell kulturarv kommer til uttrykk særlig innenfor disse fem områdene: muntlige tradisjoner og uttrykk, herunder språk som et uttrykksmiddel for immateriell kulturarv utøvende kunst sosiale skikker, ritualer og festiviteter kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet tradisjonelt håndverk Den immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i relasjon til deres miljø, i samspill med naturen og med deres historie.

 • Olav Bø

  Olav Bø var professor i folkeminnevitskap. Han var ein mykje brukt popularisator av faget sitt, og formidla kunnskapen sin gjennom ulike medium også langt utanfor akademiske sirklar..

  Fra wikipedia

 • Immateriell kulturarv (UNESCO)

  Immateriell kulturarv er et begrep knyttet til aktivt vern av immateriell kultur, og er et tema som for alvor ble satt på den politiske dagsorden med UNESCO-konvensjonen av 17.

 • Kulturarv

  Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på.

 • Verdensarven

  «Verdensarven» eller Verdens kultur- og naturarvsteder (engelsk: UNESCO World Heritage Sites) er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Mer om Kulturarv fra Vox Publicas arkiv