Kulturarv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Kulturarv

  Kulturarv er betegnelsen på i videste forstand levninger av menneskelig virksomhet fra de eldste tider og fram til i dag.

 • Representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

  Representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv er en UNESCO-liste som skal bidra til synliggjøring og verdsettelse av immateriell kultur, og stimulere til respekt for kulturelt mangfold.

 • Verdensarven

  «Verdensarven», eller Verdens kultur- og naturarvsteder, er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Mer om Kulturarv fra Vox Publicas arkiv