Kulturarv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Olav Bø

  Olav Bø var professor i folkeminnevitskap. Han var ein mykje brukt popularisator av faget sitt, og formidla kunnskapen sin gjennom ulike medium også langt utanfor akademiske sirklar. .

 • Norsk Kulturarv

  Norsk Kulturarv er en stiftelse, etablert i 1993. Den har som målsetting å mobilisere faglige og økonomiske ressurser til forvaltning av norske kulturminner, å øke kulturminnekompetansen i lokalsamfunnet og å drive informasjonsarbeid om kulturminnevern. Administrasjonen ligger i Vågå. .

  Fra wikipedia

 • Kulturarv

  Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på.

 • Norsk Kulturarv

  Stiftelsen Norsk Kulturarv er en norsk interesseorganisasjon som ble opprettet av daværende Oppland fylkeskommune i 1993 som en ideell stiftelse.

 • Verdensarven

  «Verdensarven» eller Verdens kultur- og naturarvsteder (engelsk: UNESCO World Heritage Sites) er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Mer om Kulturarv fra Vox Publicas arkiv