Kulturarv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Olav Bø

  Olav Bø var professor i folkeminnevitskap. Han var ein mykje brukt popularisator av faget sitt, og formidla kunnskapen sin gjennom ulike medium også langt utanfor akademiske sirklar. .

 • Norsk Kulturarv

  Norsk Kulturarv er en stiftelse, etablert i 1993. Den har som målsetting å mobilisere faglige og økonomiske ressurser til forvaltning av norske kulturminner, å øke kulturminnekompetansen i lokalsamfunnet og å drive informasjonsarbeid om kulturminnevern. Administrasjonen ligger i Vågå. .

  Fra wikipedia

 • Immateriell kulturarv (UNESCO)

  Immateriell kulturarv er et begrep knyttet til aktivt vern av immateriell kultur, og er et tema som for alvor ble satt på den politiske dagsorden med UNESCO-konvensjonen av 17.

 • Kulturarv

  Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på.

 • Verdensarven

  «Verdensarven» eller Verdens kultur- og naturarvsteder (engelsk: UNESCO World Heritage Sites) er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Mer om Kulturarv fra Vox Publicas arkiv