FORFATTER

Jon Birger Østby
Jon Birger Østby

Siv. ing. fra NTH med tilleggsutdanning i etnologi og folkeminne fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet ved Trøndelag Folkemuseum og Norsk Folkemuseum og har vært direktør for ABM-utvikling - statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Som pensjonist nå tilknyttet Norsk Folkemuseum som Wikipedian in residence.


1 bidrag