Kulturrådet

Norsk kulturråd (Kulturrådet) er et norsk råd som forvalter Norsk kulturfond. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Norsk kulturråd

    Norsk kulturråd er et offentlig organ som ble opprettet 1965. Kulturrådet sorterer under Kulturdepartementet, og har egen fast administrasjon i Oslo. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. For å tydeliggjøre skillet mellom rådskollegiet – som er politisk oppnevnt, og den faste fagetaten som administrerer ordningene, skal fagetaten fra 2023 få det nye navnet Kulturdirektoratet.

  • Norsk kulturråds ærespris

    Norsk kulturråds ærespris utdeles årlig av Norsk kulturråd, for en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Prisen har vært delt ut siden 1968. .

Mer om Kulturrådet fra Vox Publicas arkiv