Kulturrådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk kulturråd

  Norsk kulturråd er et offentlig organ som ble opprettet 1965. Kulturrådet sorterer under Kulturdepartementet, og har egen fast administrasjon i Oslo. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og andre statlige støtteordninger.

 • Norsk kulturråds ærespris

  Norsk kulturråds ærespris er en pris som utdeles årlig av Norsk kulturråd, for en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Prisen har vært delt ut siden 1968. .

  Fra wikipedia

 • Erik Bye

  Erik Erikssøn Bye (født 1.

 • Margrete I

  Margrete I Valdemarsdatter (norrønt: Margrét Valdimarsdóttir) (født 1353, død 28.

 • Norsk kulturråd

  Norsk kulturråd består av kulturfeltets kollegiale organ (rådet) og et statlig forvaltningsorgan, fagadministrasjonen.

Mer om Kulturrådet fra Vox Publicas arkiv