Kulturrådet

Norsk kulturråd (Kulturrådet) er et norsk råd som forvalter Norsk kulturfond. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk kulturråd

  Norsk kulturråd er et offentlig organ som ble opprettet 1965. Kulturrådet sorterer under Kulturdepartementet. Rådet består av ti medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av regjeringen; alle med en funksjonstid på fire år. Rådet utnevner tilhørende fagutvalg. Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

 • Norsk kulturråds ærespris

  Norsk kulturråds ærespris utdeles årlig av Norsk kulturråd, for en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Prisen har vært delt ut siden 1968..

  Fra wikipedia

 • Filmåret 1997

  Filmåret 1997 er en oversikt over hendelser, utgitte filmer, utdelte priser og fødte og døde filmpersonligheter i 1997.

 • Norsk kulturråd

  Norsk kulturråd (Kulturrådet) er et norsk råd som forvalter Norsk kulturfond.

 • Norsk kulturråds pris for lokalhistorie

  Norsk kulturråds pris for lokalhistorie ble opprettet i 1973 etter innspill fra Landslaget for lokalhistorie.

Mer om Kulturrådet fra Vox Publicas arkiv