Kulturrådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Skolefrokost

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Ungdomsaksjonen "Et sted å være" -

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Oslo havn - Filipstad

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Ungdomsaksjonen "Et sted å være" -

  Fra SNL

 • Norsk kulturråd

  Norsk kulturråd er et offentlig organ som ble opprettet 1965. Kulturrådet sorterer under Kulturdepartementet, og har egen fast administrasjon i Oslo. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og andre statlige støtteordninger.

 • Norsk kulturråds ærespris

  Norsk kulturråds ærespris, pris som utdeles årlig av Norsk kulturråd, for en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. .

  Fra wikipedia

 • Anne Borg

  For fysikkprofessoren, se Anne Borg (fysiker)Anne Borg (født 23.

 • Halvdan Skard

  Halvdan Skard (født 1.

 • Norsk kulturråd

  Norsk kulturråd er en norsk statsinstitusjon underlagt Kulturdepartementet.

Mer om Kulturrådet fra Vox Publicas arkiv