Kulturrådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk kulturråd

  Norsk kulturråd er et offentlig organ som ble opprettet 1965. Kulturrådet sorterer under Kulturdepartementet. Rådet består av ti medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av regjeringen; alle med en funksjonstid på fire år. Rådet utnevner tilhørende fagutvalg. Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

 • Norsk kulturråds ærespris

  Norsk kulturråds ærespris utdeles årlig av Norsk kulturråd, for en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Prisen har vært delt ut siden 1968.

  Fra wikipedia

 • Danby Choi

  Danby Choi (født 1993) er en norsk journalist og redaktør.

 • Jon Fosse

  Jon Olav Fosse (født 1959) er en norsk forfatter, lyriker, dramatiker, oversetter og litteraturviter som skriver på nynorsk.

 • Kulturrådet (Norge)

  Kulturrådet (tidligere Norsk kulturråd) er et norsk råd som forvalter Norsk kulturfond.

Mer om Kulturrådet fra Vox Publicas arkiv