Middelklasse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Middelklasse

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Stiftinga Sunnmøre Museum

  Interiør fra øvre middelklasse i Ålesund

 • Bilde: Egge Museum

  Bok

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Gruppebilde - 2

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Gruppebilde - 2

  Fra SNL

 • middelklasse

  Middelklasse, ofte brukt samlebetegnelse for store samfunnslag som ikke faller inn under klarere kategorier som arbeiderklasse eller overklasse. Middelklassen kan også betegne bestemte grupperinger som funksjonærer, mindre næringsdrivende og folk i «frie», «profesjonelle» yrker. I dag diskuterer samfunnsforskere hvor enhetlig middelklassen er, hvordan den bør avgrenses og om den i det hele tatt kan sies å være en klasse.

 • Shirley Brice Heath

  Shirley Brice Heath er en amerikansk lingvist og antropolog.  Hun er professor emeritus i engelsk ved Stanford University. Heath har gjort banebrytende studier av hvordan tekster og lesing inngår i sosiale praksiser. Mest kjent er hun for en etnografisk studie av to amerikanske arbeiderklassesamfunn, Roadville og Trackton i USA, publisert i det nå klassiske verket Ways with words –language, life, and work in communities and classrooms (1983).

  Fra wikipedia

 • Middelklasse

  Middelklasse er et historisk begrep som betegner et samfunnslag mellom overklasse og arbeiderklasse.

 • Valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen forteller om hvor stor andel av de stemmeberettigede i et valg som faktisk valgte å bruke stemmeretten sin.

 • Øvre middelklasse

  Øvre middelklasse (fransk: Gross burgoisie) er en sosiologisk betegnelse på en samfunnsgruppe som særlig økonomisk utgjør den øvre delen av middelklassen.