Middelklasse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Middelklasse

  Fra SNL

 • middelklasse

  Middelklasse er en ofte brukt samlebetegnelse for store samfunnslag som ikke faller inn under klarere kategorier som arbeiderklasse eller overklasse. Middelklassen kan også betegne bestemte grupperinger som funksjonærer, mindre næringsdrivende og folk i «frie», «profesjonelle» yrker. I dag diskuterer samfunnsforskere hvor enhetlig middelklassen er, hvordan den bør avgrenses og om den i det hele tatt kan sies å være en klasse.

 • Brasils samtidshistorie

  Da det brasilianske militærdiktaturet måtte trekke seg tilbake i 1985, etterlot de seg et land i dyp økonomisk krise. José Sarney var landets første sivile president på 21 år, men var sterkt knyttet til det gamle regimet og hadde lav oppslutning i folket. Sarney fikk ansvaret for å starte en demokratiseringsprosess som på mange måter ennå ikke er avsluttet.

  Fra wikipedia

 • Lavere middelklasse

  Lavere middelklasse er en sosiologisk betegnelse på en samfunnsgruppe som særlig økonomisk utgjør den nedre delen av middelklassen.

 • Middelklasse

  Middelklasse er et historisk begrep som betegner et samfunnslag mellom overklasse og arbeiderklasse.

 • Øvre middelklasse

  Øvre middelklasse (fransk: Gross burgoisie) er en sosiologisk betegnelse på en samfunnsgruppe som særlig økonomisk utgjør den øvre delen av middelklassen.