Middelklasse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Middelklasse

  Fra SNL

 • middelklasse

  Middelklasse, ofte brukt samlebetegnelse for store samfunnslag som ikke faller inn under klarere kategorier som arbeiderklasse eller overklasse. Middelklassen kan også betegne bestemte grupperinger som funksjonærer, mindre næringsdrivende og folk i «frie», «profesjonelle» yrker. I dag diskuterer samfunnsforskere hvor enhetlig middelklassen er, hvordan den bør avgrenses og om den i det hele tatt kan sies å være en klasse.

 • Det indiske opprøret av 1857

  Det indiske opprøret av 1857 var et opprør i Britisk India i 1857–1859. Opprøret begynte blant innfødte soldater (sepoyer), men bredte seg til sivilbefolkningen. Det var det første større opprøret som var direkte rettet mot britenes overherredømme i India, og det ble slått ned av britene med hard hånd. Opprøret har en sentral plass i indisk historie fordi en direkte konsekvens av opprøret var at forvaltningen av India i etterkant ble overdratt fra Det ostindiske kompani til den britiske kronen, og India ble dermed en kronkoloni.

  Fra wikipedia

 • Middelklasse

  Middelklasse er et historisk begrep som betegner et samfunnslag mellom overklasse og arbeiderklasse.

 • Offiser

  Se også: Offiser (ordensklasse) En offiser er en militær tjenestemann som utleder sin makt direkte fra en suveren myndighet, og således innehar en offisersfullmakt fra denne myndigheten.

 • Øvre middelklasse

  Øvre middelklasse (fransk: Gross burgoisie) er en sosiologisk betegnelse på en samfunnsgruppe som særlig økonomisk utgjør den øvre delen av middelklassen.