Miljødata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Båtvraket ved Tomasjordnes

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Frode Eika Sandnes

  Frode Eika Sandnes (født 16.

 • Tributylfosfat

  Tributylfosfat (TBP) er en organofosfor forbindelse med kjemisk formel (CH3CH2CH2CH2O)3PO. Det er en ester av ortofosforsyre med 1-butanol.