Miljødata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • basislinje

  Basislinje er utgangspunkt for miljødata, biologiske resurser, forurensning og lignende, basert på en kartlegging som foretas før man setter i gang med oljeboring eller en annen aktivitet som kan påvirke miljøet negativt. Etablering av en basislinje krever studier av miljøet i lengre tid (opptil 4 år) gjennom alle årstider.

 • GRID

  GRID er et omfattende nettverk av sentre, underlagt FNs miljøprogram – UNEP. Sentrenes oppgaver spenner fra å tilgjengeliggjøre miljøinformasjon og skaffe miljødata som grunnlag for politisk handling, til å støtte UNEPs løpende oppfølging av miljøtilstander og -trender. Sentrene skal dessuten varsle, så tidlig som mulig, om nye miljøproblemer og -trusler.GRID-sentre er etablert i Brasil, Georgia, Japan, Kenya, New Zealand, Norge (Arendal), Polen, Russland, Sveits, Ungarn og USA..

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.[trenger referanse] Data er dermed det materielle grunnlaget for å overføre informasjon og kunnskap mellom mennesker ved kommunikasjon.

 • Delaware

  Delaware (uttales: /ˈdɛ.ləˌwɛɹ/) er en delstat i USA. Den kalles også «The First State» (Den første delstaten), «The Small Wonder» (Det lille mirakelet) og «Blue Hen State» (Den blå hønens delstat).

 • Tributylfosfat

  Tributylfosfat (TBP) er en organofosfor forbindelse med kjemisk formel (CH3CH2CH2CH2O)3PO. Det er en ester av ortofosforsyre med 1-butanol.