Persondata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • relasjonsdatabase

  Relasjonsdatabase er en database hvor data er organisert som rader i tabeller. En rad kalles også tuppel, linje, post eller objekt. Data er lagret som attributter. I en velformet database vil en rad i tabellen inneholde data for én entydig identifiserbar enhet (entitet) samt relasjoner til relevante andre entiteter. Verdiene er navngitt, de kalles attributtnavn og attributtverdi.

 • datamaskin

  I større virksomheter er det nødvendig med spesialutdannet personell for å organisere driften av den informasjonstekniske infrastrukturen, inklusive datamaskiner og nettverk.Alle datamaskiner kan inneholde viktige data, eller ha tilgang til slike via nett, og sikker forvaltning av data er derfor en viktig oppgave for datamaskinbrukere og -eiere. For små datamaskiner, som PCer og lommemaskiner (personlige kommunikatorer), kan kopiering til ytre lager eller til en annen maskin i et nettverk være tilstrekkelig (jfr.

  Fra wikipedia

 • Facebook, Inc.

  Facebook, Inc.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett.

 • Svante Thunberg

  Svante Fritz Vilhelm Ernman Thunberg (født 10.