Persondata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • relasjonsdatabase

    Relasjonsdatabase er en database hvor data er organisert som rader i tabeller. En rad kalles også tuppel, linje, post eller objekt. Data er lagret som attributter. I en velformet database vil en rad i tabellen inneholde data for én entydig identifiserbar enhet (entitet) samt relasjoner til relevante andre entiteter. Verdiene er navngitt, de kalles attributtnavn og attributtverdi.

  • forskningsetikk

    Forskningsetikk er forskernes yrkesetikk. I De nasjonale forskningsetiske komiteene har forskningsetikk blitt definert som det sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som definerer og regulerer forskningen. Forskningsetikken avgrenses mot andre temaer som vitenskapsetikk eller teknologietikk ved at fokuset ligger på moralske standarder for forskningsvirksomhetens aktører og ordninger.