Persondata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • relasjonsdatabase

  Relasjonsdatabase er en database hvor data er organisert som rader i tabeller. En rad kalles også tuppel, linje, post eller objekt. Data er lagret som attributter. I en velformet database vil en rad i tabellen inneholde data for én entydig identifiserbar enhet (entitet) samt relasjoner til relevante andre entiteter. Verdiene er navngitt, de kalles attributtnavn og attributtverdi.

 • drift av datamaskiner

  I større virksomheter er det nødvendig med spesialutdannet personell for å organisere driften av den informasjonstekniske infrastrukturen, inklusive datamaskiner og nettverk. .

  Fra wikipedia

 • Georg von Simson

  Georg von Simson (født 1933) er en tysk indolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

 • Meta (selskap)

  Meta Platforms, Inc., tidligere Facebook, Inc., er et amerikansk selskap med hovedsete i Menlo Park i California.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett.