Persondata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • relasjonsdatabase

    Relasjonsdatabase er en database hvor data er organisert som rader i tabeller. En rad kalles også tuppel, linje, post eller objekt. Data er lagret som attributter. I en velformet database vil en rad i tabellen inneholde data for én entydig identifiserbar enhet (entitet) samt relasjoner til relevante andre entiteter. Verdiene er navngitt, de kalles attributtnavn og attributtverdi.

  • drift av datamaskiner

    I større virksomheter er det nødvendig med spesialutdannet personell for å organisere driften av den informasjonstekniske infrastrukturen, inklusive datamaskiner og nettverk..