Politisk deltakelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Den første kvinne i Ålesund bystyre

 • Bilde: Tromsø kommune

  Modig kvinne

  Fra SNL

 • Colombias samtidshistorie

  Siden år 2000 har samfunnsutviklingen i Colombia vært preget av forsøkene på å stanse den omfattende volden i landet, både fra de venstreradikale geriljaene FARC og ELN, men også fra høyreorienterte paramilitære organisasjoner som AUC. President Álvaro Uribe kom inn som en konsekvens av de mislykkede fredsforsøkene på 1990-tallet, og hans militære offensiver lyktes med å svekke geriljaene betydelig militært, men innebar også en eskalering av konflikten og omfattende menneskerettighetsbrudd.Etterfølgeren Juan Manuel Santos, som var Uribes forsvarsminister, benyttet muligheten til å inngå fredsforhandlinger, ledet av Norge, med et historisk svekket FARC.

 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR, er et forskningsinstitutt opprettet i 1963 av Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd som «Utvalg for byplanforskning». Utvalget avgav innstilling om behovet for forskning innen området og ble i 1967 omorganisert til forskningsinstitutt med navnet «Norsk institutt for by- og regionforskning». I 2016 gikk instituttet inn i daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (seinere OsloMet – Storbyuniversitetet) og ble en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet.

  Fra wikipedia

 • NAV

  NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

 • Trekongemøtet 1914

  Trekingemøtet 1914 var et møte den 18.–19.

 • Verv

  Et verv er en oppgave, stilling (særlig ulønnet) eller virksomhet som man velges eller utpekes til.Tillitsverv er verv man får som følge av tillit, og kan være et verv på en arbeidsplass, i en organisasjon eller et politisk verv.