Politisk deltakelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Den første kvinne i Ålesund bystyre

 • Bilde: Tromsø kommune

  Modig kvinne

  Fra SNL

 • Colombias samtidshistorie

  Siden år 2000 har samfunnsutviklingen i Colombia vært preget av forsøkene på å stanse den omfattende volden i landet, både fra de venstreradikale geriljaene FARC og ELN, men også fra høyreorienterte paramilitære organisasjoner som AUC. President Álvaro Uribe kom inn som en konsekvens av de mislykkede fredsforsøkene på 1990-tallet, og hans militære offensiver lyktes med å svekke geriljaene betydelig militært, men innebar også en eskalering av konflikten og omfattende menneskerettighetsbrudd.Etterfølgeren Juan Manuel Santos, som var Uribes forsvarsminister, benyttet muligheten til å inngå fredsforhandlinger, ledet av Norge, med et historisk svekket FARC.

 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR, er et forskningsinstitutt opprettet i 1963 av Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd som «Utvalg for byplanforskning». Utvalget avgav innstilling om behovet for forskning innen området og ble i 1967 omorganisert til forskningsinstitutt med navnet «Norsk institutt for by- og regionforskning». I 2016 gikk instituttet inn i daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (seinere OsloMet – Storbyuniversitetet) og ble en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet.

  Fra wikipedia

 • Liste over Bilderberg-konferansenes deltakere

  Hovedartikkel: Bilderberg-gruppenListe over Bilderberg-konferansenes deltakere er en liste over personer som har deltatt på en eller flere av Bilderberg-gruppens konferanser og med det innlemmet i gruppens kontaktnettverk.

 • NAV

  NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

 • Trekongemøtet 1914

  Trekingemøtet 1914 var et møte den 18.–19.