Tale

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • 1. mai-tale

  Norsk politikk har kommet i bevegelse. Etter fem og et halvt års virke har den borgerlige koalisjonsregjeringen gjort slutt på seg selv.

 • 1. mai-tale

  Kamerater, gratulerer med dagen. 1.

 • Den Tale, jeg vilde holde paa et Prøvevalg for Akershuus Amt 15de Aug. 1841

  Mine Herrer Valgmænd af Akershuus Amt! Morgenbladets Redaktion har for otte Dage siden atter, og paa en Maade, der viser, at Sagen denne Gang er den angelegen, mens jeg ikke kan sige forvist, om den var samme imod eller ikke, da den i 1835 var paa Bane og, saavidt erindres, indrentede sin Talsmand et Navn som Kabalmager, opfordret til pr. Expresse om muligt at faae et Prøvevalg for Akershuus Amt i stand Dagen før Storthingsvalget skal foregaa.

  Fra SNL

 • Tale

  Tale er nedertysk kortform av kvinnenamnet Adelheid der forleddet Adel- tyder ‘edel (av slekt)’ og etterleddet -heid ‘venleik, glans’. Namnet har fleire variantar: Tale, Thale.Namnedag er 11. mars. Edvin har også namnedag denne dagen..

 • tale

  Tale er det enkelte individs bruk av språket. Uttrykket brukes i sammenhengen tale/språk, og står i motsetning til språk (fransk langue), som refererer til språket som system eller struktur. Begrepene er viktige innenfor det språkvitenskapelige retningen strukturalisme, som i språkvitenskapen er uløselig knyttet til filologen Ferdinand de Saussure.

  Fra wikipedia

 • Klar Tale

  Klar Tale er en norsk lettlest-avis.

 • Kråkerøy-talen

  Kråkerøy-talen er en av de mest kjente talene til tidligere statsminister Einar Gerhardsen, og ble avholdt på «Folkvang» forsamlingshus på Kråkerøy ved Fredrikstad, 29.

 • Tale

  Tale (fra norrønt: tala) er både handlingen å lage en språklyd og ordene som sies.