Tale

For kvinnenavnet, se Tale (navn)Tale er både handlingen å lage en språklyd og ordene som sies. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

  Tale

 • Bilde: Finnmark Fylkesbibliotek

  "Tale ved Oscarstøtten

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  Sangerstevne; tale

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  Sangerstevne; tale

  Fra Virksomme Ord

 • 1. mai-tale

  Norsk politikk har kommet i bevegelse. Etter fem og et halvt års virke har den borgerlige koalisjonsregjeringen gjort slutt på seg selv.

 • 1. mai-tale

  Kamerater, gratulerer med dagen. 1.

 • Den Tale, jeg vilde holde paa et Prøvevalg for Akershuus Amt 15de Aug. 1841

  Mine Herrer Valgmænd af Akershuus Amt! Morgenbladets Redaktion har for otte Dage siden atter, og paa en Maade, der viser, at Sagen denne Gang er den angelegen, mens jeg ikke kan sige forvist, om den var samme imod eller ikke, da den i 1835 var paa Bane og, saavidt erindres, indrentede sin Talsmand et Navn som Kabalmager, opfordret til pr. Expresse om muligt at faae et Prøvevalg for Akershuus Amt i stand Dagen før Storthingsvalget skal foregaa.

  Fra SNL

 • tale

  Tale, det enkelte individs bruk av språket. Etter Ferdinand de Saussure skjelner man i språkvitenskapen mellom tale og språk (fr. langue), som er det sosialt betingede meddelelsesmiddel mellom mennesker.

 • Tale

  Thale, kvinnenavn, opprinnelig frisisk av (Sün)t Alheit, jfr. Adelheid. Navnedag 11. mars.

  Fra wikipedia

 • I Have a Dream

  I Have a Dream, engelsk for «Jeg har en drøm», er en tale på 17 minutter som Martin Luther King jr., amerikansk prest og borgerrettighetsforkjemper, senere mottaker av Nobels fredspris, holdt 28.

 • Tale

  For kvinnenavnet, se Tale (navn)Tale er både handlingen å lage en språklyd og ordene som sies.

 • The Handmaid's Tale

  The Handmaid's Tale er en amerikansk dystopisk dramaserie som ble introdusert i 2017 på den amerikanske strømmetjenesten Hulu.