Tale

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Tale

  Tale er nedertysk kortform av kvinnenamnet Adelheid der forleddet Adel- tyder ‘edel (av slekt)’ og etterleddet -heid ‘venleik, glans’. Namnet har fleire variantar: Tale, Thale.Namnedag er 11. mars. Edvin har også namnedag denne dagen..

 • tale

  Tale er det enkelte individs bruk av språket. Uttrykket brukes i sammenhengen tale/språk, og står i motsetning til språk (fransk langue), som refererer til språket som system eller struktur. Begrepene er viktige innenfor det språkvitenskapelige retningen strukturalisme, som i språkvitenskapen er uløselig knyttet til filologen Ferdinand de Saussure.

  Fra wikipedia

 • Klar Tale

  Klar Tale er en norsk lettlest-avis.

 • Kråkerøy-talen

  Kråkerøy-talen er en av de mest kjente talene til tidligere statsminister Einar Gerhardsen, og ble avholdt på «Folkvang» forsamlingshus på Kråkerøy ved Fredrikstad, 29.

 • Tale

  Tale (fra norrønt: tala) er både handlingen å lage en språklyd og ordene som sies.