Teknologideterminisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Francis Sejersted

  Francis Sejersted (født 8.

 • Ludditter

  Ludditt eller luddist (etter engelsk Luddite) er kallenavn på en person som er motstander av teknologiske fremskritt eller endringer.

 • Teknologideterminisme

  Teknologisk determinisme defineres som en tankeretning som går ut fra at teknologien er den primære forandringskraften i samfunnet, og som kan skape varige endringer av sosial praksis.

Mer om Teknologideterminisme fra Vox Publicas arkiv

 • Debatt om nettdebatt: en dokumentasjon

  Nylig diskuterte forskere, journalister og nettpublisister negative og positive sider ved nettets debattkultur på et møte i Oslo, og på nett. Les live-referatet....