Trond Giske

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Vi er i rute med kulturløftet

  President! Takk til komiteen for et godt samarbeid så langt. Flertallsregjeringen har en visjon om at Norge skal bli en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet.

 • Kirkens utfordringer

  Det at vi har en felles kirke- og skoledebatt i Stortinget, kan vi nok antakelig takke kong Christian 6. for.

 • Stat og kirke

  Kjære landsmøte. Religion og trosfrihet er spørsmål som skaper stort engasjement og sterke følelser.

  Fra SNL

 • Trond Giske

  Trond Giske er en norsk politiker for Arbeiderpartiet som representerte Sør-Trøndelag på Stortinget 1997–2021.Han var kirke-, utdannings- og forskningsminister 2000–2001, kultur- og kirkeminister 2005–2009 og nærings- og handelsminister 2009–2013. Fra 2013 til 2017 var han leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Fra 2017 til 2018 var han første nestleder i Finanskomiteen.Trond Giske var nestleder i Arbeiderpartiet sammen med Hadia Tajik fra 2015 til han trakk seg fra vervet 7.

 • statsråder i Norge

  En statsråd er i Norge den øverste lederen for et departement. Et annet ord for en statsråd er minister. Betegnelsen statsråd brukes ikke om statsministeren og utenriksministeren. Liste over utenriksministre finnes likevel nedenfor. For statsministere, se separat liste over Norges statsministre.Ordet statsråd brukes også som betegnelse for den samlede regjeringen, men da som intetkjønnsord: et statsråd, statsrådet..