Trond Giske

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fra åpningen av Ibsenmuseet 23

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fra åpningen av Ibsenmuseet 23

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fra åpningen av Ibsenmuseet 23

 • Bilde: NTNU Vitenskapsmuseet

  AUR-Lab_Trond Giske_Avtaleunderskriving

  Fra Virksomme Ord

 • Vi er i rute med kulturløftet

  President! Takk til komiteen for et godt samarbeid så langt. Flertallsregjeringen har en visjon om at Norge skal bli en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet.

 • Kirkens utfordringer

  Det at vi har en felles kirke- og skoledebatt i Stortinget, kan vi nok antakelig takke kong Christian 6. for.

 • Stat og kirke

  Kjære landsmøte. Religion og trosfrihet er spørsmål som skaper stort engasjement og sterke følelser.

  Fra SNL

 • Trond Giske

  Trond Giske er en norsk politiker for Arbeiderpartiet, som har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 1997.Han var kirke-, utdannings- og forskningsminister 2000–2001, kultur- og kirkeminister 2005–2009 og nærings- og handelsminister 2009–2013. Fra 2013 til 2017 var han leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Fra 2017 til 2018 var han første nestleder i Finanskomiteen.Trond Giske var nestleder i Arbeiderpartiet sammen med Hadia Tajik fra 2015 til han trakk seg fra vervet 7.

 • Statsråder i Norge

  .

Mer om Trond Giske fra Vox Publicas arkiv