Trond Giske

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Trond Giske

    Trond Giske er en norsk politiker for Arbeiderpartiet som representerte Sør-Trøndelag på Stortinget 1997–2021.Han var kirke-, utdannings- og forskningsminister 2000–2001, kultur- og kirkeminister 2005–2009 og nærings- og handelsminister 2009–2013. Fra 2013 til 2017 var han leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Fra 2017 til 2018 var han første nestleder i Finanskomiteen.Trond Giske var nestleder i Arbeiderpartiet sammen med Hadia Tajik fra 2015 til han trakk seg fra vervet 7.

  • statsråder i Norge

    En statsråd er i Norge den øverste lederen for et departement. Et annet ord for en statsråd er minister. Betegnelsen statsråd brukes ikke om statsministeren og utenriksministeren. Liste over utenriksministre finnes likevel nedenfor. For statsministere, se separat liste over Norges statsministre. Ordet statsråd brukes også som betegnelse for den samlede regjeringen, men da som intetkjønnsord: et statsråd, statsrådet.