Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 38 in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 178

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 39 in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 178

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 40 in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 178

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 41 in /home/users/voxpubli/www/wp-content/themes/voxpublica2013/get-apis.php on line 178

Trond Giske

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fra åpningen av Ibsenmuseet 23

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fra åpningen av Ibsenmuseet 23

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Fra åpningen av Ibsenmuseet 23

 • Bilde: NTNU Vitenskapsmuseet

  AUR-Lab_Trond Giske_Avtaleunderskriving

  Fra Virksomme Ord

 • Vi er i rute med kulturløftet

  President! Takk til komiteen for et godt samarbeid så langt. Flertallsregjeringen har en visjon om at Norge skal bli en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet.

 • Kirkens utfordringer

  Det at vi har en felles kirke- og skoledebatt i Stortinget, kan vi nok antakelig takke kong Christian 6. for.

 • Stat og kirke

  Kjære landsmøte. Religion og trosfrihet er spørsmål som skaper stort engasjement og sterke følelser.

  Fra wikipedia

 • Norge 2020

  «Norge 2020» (også kalt «Norge 2020»-gruppen 2020-gruppen, 2020-utvalget og Giske-utvalget) er navnet på et næringsutvalg opprettet i 2010 av næringsminister Trond Giske (Ap).

 • Trond Giske

  Trond Giske (uttales /jiske/, født 7.

 • Utøya

  Utøya er en øy i Tyrifjorden i Hole kommune i Buskerud som eies av Arbeidernes ungdomsfylking (AUF).

Mer om Trond Giske fra Vox Publicas arkiv