Ungdom og politikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kristelig Folkepartis Ungdom

  Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) ble stiftet i 1946 og er KrFs ungdomsorganisasjon. KrFU har i en del internasjonale spørsmål inntatt mer radikale standpunkter enn KrF. I verdisakene, som er partiets viktigste saker, er ungdomsorganisasjonen nesten uten unntak på linje med moderpartiet. Edel Marie Haukland fra Bodø er fra 2019 leder i KrFU. Hun overtok etter Martine Tønnessen fra Hamar.

 • Skeiv Ungdom

  Skeiv Ungdom er den frittstående ungdomsorganisasjon til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og ble opprettet i 2004. Skeiv Ungdom arbeider for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og baserer antidiskrimineringsarbeidet sitt på normkritikk. Dette innebærer å rette søkelyset mot undertrykkende normer heller enn å arbeide for det de kaller overflatisk toleranse og aksept, slik homobevegelsen tradisjonelt har gjort siden 1980-tallet.

  Fra wikipedia

 • Norges politiske system

  Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

 • Rød Ungdom

  Rød Ungdom (RU) er ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt.

 • Ungdomspolitikk

  Ungdomspolitikk er en fellesbetegnelse på politisk aktivitet blant ungdom, både organisert og uorganisert.

Mer om Ungdom og politikk fra Vox Publicas arkiv