Universitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • universitet

  Universitet, institusjon som har til formål å gi høyere undervisning i forskjellige fag og profesjoner, meddele akademiske grader etter avlagte prøver og være senter for vitenskapelig forskning.

 • Jahres medisinske priser

  Jahres medisinske priser er to priser som i oktober hvert år utdeles fra Jahres fond som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Hovedprisen, som har vært utdelt siden 1960, er på én million norske kroner. Prisen for yngre medisinske forskere under 40 år, som har vært utdelt siden 1965, er på 400 000 kroner (2018).

  Fra wikipedia

 • Universitet

  Universitet (av latin universitas: «helhet» eller «samfunn») er et begrep som i moderne tid først og fremst betegner institusjoner hvor det utføres forskning og gis høyere utdanning basert på forskning.

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

  Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (forkortet UiT) (nordsamisk: Romssa universitehta – Norgga árktalaš universitehta) er det tredje største av Norges ti universiteter og verdens nordligste universitet.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet er et universitet i Uppsala i Sverige.