Universitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Universitet

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Universitet

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Universitet

 • Bilde: Hardanger og Voss Museum

  Det norske universitet i Decorah

  Fra SNL

 • universitet

  Universitet, institusjon som har til formål å gi høyere undervisning i forskjellige fag og profesjoner, meddele akademiske grader etter avlagte prøver og være senter for vitenskapelig forskning..

 • NTNU

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble opprettet i 1996 som en videreføring av Universitetet i Trondheim.Fra 1. januar 2016 er NTNU slått sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og høgskolene i Gjøvik og Ålesund. Det nye NTNU er dermed landets største universitet, med nesten 40 000 studenter og 6500 ansatte.Gunnar Bovim er rektor fra 1.

  Fra wikipedia

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet (forkortet LiU) er et universitet i Linköping og Norrköping i Sverige.

 • Universitas

  Universitas er latin for «universet», «verden», «helheten» e.l., og avledet av dette, for universitet.

 • Universitet

  Universitet (av latin universitas: «helhet» eller «samfunn») er et begrep som i moderne tid først og fremst betegner institusjoner hvor det utføres forskning og gis høyere utdanning basert på forskning.