Universitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Universitet

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Universitet

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Universitet

 • Bilde: Hardanger og Voss Museum

  Det norske universitet i Decorah

  Fra SNL

 • universitet

  Universitet, institusjon som har til formål å gi høyere undervisning i forskjellige fag og profesjoner, meddele akademiske grader etter avlagte prøver og være senter for vitenskapelig forskning..

 • NTNU

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble opprettet i 1996 som en videreføring av Universitetet i Trondheim.Fra 1. januar 2016 er NTNU slått sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og høgskolene i Gjøvik og Ålesund. Det nye NTNU er dermed landets største universitet, med nesten 40 000 studenter og 6500 ansatte.Gunnar Bovim er rektor fra 1.

  Fra wikipedia

 • Handelshøgskolen ved Nord universitet

  Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN), tidligere Handelshøgskolen i Bodø (HHB), er et fakultet ved Nord universitet.

 • Universitet

  Universitet (av latin universitas: «helhet» eller «samfunn») er et begrep som i moderne tid først og fremst betegner institusjoner hvor det utføres forskning og gis høyere utdanning basert på forskning.

 • Vilnius universitet

  Vilnius universitet (Vilniaus universitetas, tidligere Stefan Báthory-universitetet (polsk Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie)) ble grunnlagt i 1579 og er det eldste og største universitetet i Litauen, og et av de eldste i Øst-Europa.