Valgdeltakelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • valgdeltakelse

    Valgdeltakelsen er andelen av de som har stemmerett som stemmer. .

  • kommunestyre- og fylkestingsvalg

    Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg holdes mandag 9. september 2019. .