Valgdeltakelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen er andelen av de som har stemmerett som stemmer. .

 • kommunestyre- og fylkestingsvalg

  Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget. Siste kommunestyre- og fylkestingsvalg ble holdt mandag 9. september 2019. Det neste holdes i 2023. .

  Fra wikipedia

 • Mellomvalget i USA 2018

  Mellomvalget i USA 2018 var et mellomvalg som ble avholdt 6.

 • Somaliere i Norge

  Somaliere i Norge er den største ikke-vestlige minoritetsgruppen og utgjorde 43 637 personer i 2019; tallet omfatter både førstegangsinnvandrere og personer som er senere født i Norge med en eller to somaliske foreldre.

 • Valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen forteller om hvor stor andel av de stemmeberettigede i et valg som faktisk valgte å bruke stemmeretten sin.