Valgdeltakelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen er andelen av de som har stemmerett som stemmer. .

 • kommunestyre- og fylkestingsvalg

  Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg holdes mandag 9. september 2019. .

  Fra wikipedia

 • Mellomvalget i USA 2018

  Mellomvalget i USA 2018 var et mellomvalg som ble avholdt 6.

 • Regionreformen i Norge

  Regionreformen i Norge er en reform av fylkesstrukturen i Norge, hvor 19 fylker blir redusert til 11.

 • Valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen forteller om hvor stor andel av de stemmeberettigede i et valg som faktisk valgte å bruke stemmeretten sin.