Verktøy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Plansje Nidarosdomen III

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Ingen tittel

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • verktøy

  Verktøy er redskaper som brukes ved fremstilling av et arbeidsstykke.De fleste verktøy er skjærende (sponavskillende) som for eksempel bor, fil, høvel, kniv, meisel, sag, slipeskive med mer.Andre typer verktøy brukes til å holde fast arbeidsstykket, som or eksempel tenger og skruestikker, eller til å bevege muttere og skruer, som skrunøkler og skrutrekkere.Videre finnes verktøy som brukes til å forme arbeidsstykket ved slag, pressing, stansing eller trekking som hammer og saks.Verktøy er enten beregnet på å bli ført for hånd eller brukt i en verktøymaskin.

 • legering

  Legering, metallisk materiale bestående av minst ett metallisk grunnstoff og ett eller flere legeringselementer som ofte er metaller.Det finnes ingen naturlig grense mellom rene metaller og legeringer med meget lavt innhold av fremmede stoffer, men normalt skal disse være tilsatt eller etterlatt med hensikt i legeringen for å oppnå tilsiktede egenskaper.

  Fra wikipedia

 • Ledestyrt palletruck

  En ledestyrt palletruck, eller snile, er en slags truck man kan bruke for å flytte på paller istedenfor å bruke en jekketralle.

 • Nøkkelverktøy

  Ordet nøkkel har også andre betydningerEn nøkkel er et redskap for å stramme eller løsne skruer, bolter, muttere eller andre gjenstander.

 • Verktøy

  Verktøy er redskap man bruker til å reparere, montere, demontere, lage, eller vedlikeholde noe med.