Verktøy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • verktøy

  Verktøy er spesialiserte redskaper som brukes for å lage eller bearbeide et arbeidsstykke, for eksempel sag eller hammer. Ordet verktøy brukes også mer generelt om hjelpemidler for å utføre en jobb, både fysiske redskaper, digitale hjelpemidler, tips og metoder. .

 • typografiske verktøy

  Typografiske verktøy består i dagens teknologi av datamaskiner og ulike typer programvare for redigering, typografering og sideombrekking med tanke på plassering av tekst, bilder og andre visuelle elementer i publikasjoner på papir eller på digitale flater som data- eller fjernsynsskjermer. Avansert bildebehandling, som tidligere var et eget fagområde og tradisjonelt falt utenfor det egentlig typografiske, er nå integrert i ombrekkingsprogrammene eller i kompatible spesialverktøy, som til sammen gir operatøren et overordnet grep på hele prosessen.

  Fra wikipedia

 • Ambolt (verktøy)

  En ambolt er en massiv blokk av sten eller metall som brukes som støtte for å bearbeide andre objekter ved hamring eller meisling.

 • Geilo Verktøy

  Geilo Verktøy A/S var en industribedrift på Geilo som produserte kniver og etterhvert også andre verktøy.

 • Verktøy

  Verktøy er redskap man bruker til å reparere, montere, demontere, lage, eller vedlikeholde noe med.