Verktøy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Plansje Nidarosdomen III

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Ingen tittel

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • verktøy

  Verktøy, redskaper som brukes ved fremstilling av et arbeidsstykke. Det meste verktøy er skjærende (sponavskillende) som f.eks. bor, fil, høvel, kniv, meisel, sag, slipeskive m.m. Andre typer verktøy brukes til å holde fast arbeidsstykket, som f.eks. tenger og skruestikker, eller til å bevege muttere og skruer, som skrunøkler og skrutrekkere, eller til å forme arbeidsstykket ved slag eller press, som hammer og saks.

 • legering

  Legering, metallisk materiale bestående av minst ett metallisk grunnstoff og ett eller flere legeringselementer som ofte er metaller.Det finnes ingen naturlig grense mellom rene metaller og legeringer med meget lavt innhold av fremmede stoffer, men normalt skal disse være tilsatt eller etterlatt med hensikt i legeringen for å oppnå tilsiktede egenskaper.

  Fra wikipedia

 • Ambolt (verktøy)

  En ambolt er en massiv blokk av sten eller metall som brukes som støtte for å bearbeide andre objekter ved hamring eller meisling.

 • Geilo Verktøy

  Geilo Verktøy A/S er Nordens eneste gjenværende produsent av verktøy.

 • Verktøy

  Verktøy er redskap man bruker til å reparere, montere, demontere, lage, eller vedlikeholde noe med.