Retorikkbloggen

En blogg om retorikk i politikk og samfunn.

87 innlegg

Om «Til saken – etikk og retorikk i den offentlige debatten»

Dette er basert på en bok­an­mel­delse for det aka­de­miske tids­skrif­tet Rhe­to­rica Scan­di­na­vica og har føl­ge­lig ikke så sterkt «blogg­preg» som en del av de andre teks­tene. Jeg tror like­vel den kan være inter­es­sant for flere av reto­rikk­blog­gens lesere. Jeg ender uan­sett opp med å anbe­fale boken — også i år — som julegave.

 
Side 1 av 9123...5...SISTE
 
til toppen