Retorikk­bloggen

En blogg om retorikk i politikk og samfunn.

91 innlegg

Om «Til saken – etikk og retorikk i den offentlige debatten»

Det­te er basert på en bok­an­mel­del­se for det aka­de­mis­ke tids­skrif­tet Rhe­to­rica Scan­di­na­vi­ca og har føl­ge­lig ikke så sterkt «blogg­preg» som en del av de and­re teks­te­ne. Jeg tror like­vel den kan være inter­es­sant for fle­re av reto­rikk­blog­gens lese­re. Jeg ender uan­sett opp med å anbe­fa­le boken — også i år — som jule­gave.

 
 
til toppen