Politiske partier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Fylkesvenstrelag

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  stortingspresident Natvig Pedersen

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bilde av Aagot Borge

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bilde av Aagot Borge

  Fra SNL

 • politiske partier i Romania

  De store politiske partiene i nyere rumensk politikk har gjerne definert seg i forhold til tradisjonelle ideologier som liberalisme eller sosialdemokrati, selv om den praktiske politikken ofte har vært nokså pragmatisk, noe som også har ført til skiftende allianser mellom partier som ideologisk skulle stått fjernt fra hverandre. Det partimønsteret som utviklet seg etter det rumenske kommunistdikaturets fall i desember 1989, var til å begynne med preget av to hovedtendenser, historiske partier fra før kommunisttiden og etterfølgere av kommunistpartiet..

 • norske politiske partier

  De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2017-21, er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Foran stortingsvalget 2017 var dessuten følgende partier registrert i Partiregisteret: Alliansen, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Helsepartiet, Kristent Samlingsparti, Kystpartiet, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, De Kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet, Samfunnspartiet og Tverrpolitisk Folkevalgte.

  Fra wikipedia

 • Det Politiske Parti

  Det Politiske Parti (DPP) ble stiftet 17.

 • Liste over norske politiske partier

  Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger.

 • Politisk parti

  Et politisk parti er en sammenslutning av partimedlemmer, som har relativt sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene.