Politiske partier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Fylkesvenstrelag

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  stortingspresident Natvig Pedersen

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bilde av Aagot Borge

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bilde av Aagot Borge

  Fra SNL

 • norske politiske partier

  De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2017-21, er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.Foran stortingsvalget 2017 var dessuten følgende partier registrert i Partiregisteret: Alliansen, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Helsepartiet, Kristent Samlingsparti, Kystpartiet, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, De Kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet, Samfunnspartiet og Tverrpolitisk Folkevalgte..

 • Den russiske revolusjon

  Den russiske revolusjon i 1917 avskaffet det russiske keiserriket og brakte bolsjevikpartiet (kommunistpartiet) til makten i Russland.Revolusjonen var en av de viktigste historiske begivenhetene i det 20. århundre. Fram til 1991 ble Russland og mesteparten av det tidligere russiske keiserriket (fra 1922 kjent som Sovjetunionen) styrt av et parti som kalte seg kommunistisk.

  Fra wikipedia

 • Det Politiske Parti

  Det Politiske Parti (DPP) ble stiftet 17.

 • Liste over norske politiske partier

  Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger.

 • Politisk parti

  Et politisk parti er en sammenslutning av partimedlemmer, som har relativt sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene.