Politiske partier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • politisk parti

  Et politisk parti er en organisasjon som med utgangspunkt i et partiprogram eller en ideologi stiller opp kandidater i offentlige valg, eller som på andre måter har som mål at partiets medlemmer skal bekle offentlige verv og funksjoner, og på den måten utøve makt og myndighet i et politisk system. Som andre organisasjoner kan politiske partier være formelle medlemsorganisasjoner, der det er liten tvil om hvem som er medlemmer i et parti og hvem som ikke er det, eller mer uformelle sammenslutninger av individer, hvor det kan være mer uklart hvem som er med i partiet.

 • politiske partier i Romania

  De store politiske partiene i nyere rumensk politikk har gjerne definert seg i forhold til tradisjonelle ideologier som liberalisme eller sosialdemokrati, selv om den praktiske politikken ofte har vært nokså pragmatisk, noe som også har ført til skiftende allianser mellom partier som ideologisk skulle stått fjernt fra hverandre. Det partimønsteret som utviklet seg etter det rumenske kommunistdikaturets fall i desember 1989, var til å begynne med preget av to hovedtendenser, historiske partier fra før kommunisttiden og etterfølgere av kommunistpartiet.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske politiske partier

  Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger.

 • Liste over politiske partier i Tyskland

  Tysklands politiske partier er regulert i grunnloven.

 • Politisk parti

  Et politisk parti er en sammenslutning av partimedlemmer, som har relativt sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene.