Politiske partier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • politisk parti

  Et politisk parti er en organisasjon som med utgangspunkt i et partiprogram eller en ideologi stiller opp kandidater i offentlige valg, eller som på andre måter har som mål at partiets medlemmer skal bekle offentlige verv og funksjoner, og på den måten utøve makt og myndighet i et politisk system. Som andre organisasjoner kan politiske partier være formelle medlemsorganisasjoner, der det er liten tvil om hvem som er medlemmer i et parti og hvem som ikke er det, eller mer uformelle sammenslutninger av individer, hvor det kan være mer uklart hvem som er med i partiet.

 • norske politiske partier

  De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2021–2025, er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Pasientfokus. Foran stortingsvalget 2021 var dessuten følgende partier registrert i Partiregisteret: Alliansen, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Helsepartiet, Industri- og Næringspartiet, Kystpartiet, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, Partiet Sentrum, Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet og Samfunnspartiet.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske politiske partier

  Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger.

 • Liste over politiske partier i Tyskland

  Tysklands politiske partier er regulert i grunnloven.

 • Politisk parti

  Et politisk parti er en sammenslutning av partimedlemmer, som har relativt sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene.