Samfunnet er en stor frase!

Anders Langes tale, 1973: Et over to timer langt show fylt av digresjoner, impulsivitet, humor, frekkhet og folkelighet.

En overfylt sal i Saga Kino rom­met mer enn 1400 men­nesker denne søndags etter­mid­da­gen. De opp­møtte var blitt lovet “en tale som ikke lett glemmes” — og lov­naden holdt stand. Det er 8. april 1973 og Anders Langes par­ti til sterk ned­set­telse av skat­ter, avgifter og offentlige inngrep (ALP) blir (med hånd­sop­prekn­ing og akkla­masjon) skapt.

I boka som er opphavet til hele Virk­somme Ord-pros­jek­tet, Virk­somme Ord. Poli­tiske taler 1814–2005, skriv­er Jens Kjeld­sen om “tordentalen”/“vekkelsesmøtet”/“maratontalen” som mark­erte første kapit­tel i his­to­rien om ALP — og senere FrP (fra 1977). Tal­en er skrevet av etter lydopp­tak, men som Kjeld­sen påpeker er ikke det hov­ed­grun­nen til dens påfal­l­ende ury­d­dighet — det er heller Langes stil. Tal­en er et over to timer langt show fylt av digresjon­er, impul­sivitet, humor, frekkhet og folke­lighet. Og den slår til de grad­er an i salen; begeistrin­gen måles i 110 avbry­tende klapp- og lat­ter­salver, oftest med en varighet på over 20 sekun­der (den nesten lovmes­sige nor­maliteten ved slike avbrudd er ellers ca. 8 sekunder).

Anders Lange (1904-74).

Anders Lange (1904–74).

De av dere i salen som men­er at vi er født for statens, vi kan i alle til­feller i våre dager si bare partis­tatens skyld, de må gå, for de opp­tar plass (applaus).

For hvis dere men­er at vi er født for sam­fun­nets skyld… det vil si det er ikke noe som het­er sam­fun­net. Det er stat­en som i lovs for­stand er sam­fun­net. Der er lover som stat­en gir, men sam­fun­net er en stor frase. For de som men­er at de er født for statens skyld, de må ikke klage, og de har sine sikre parti­er å gå til, og må endelig ikke svik­te dem.

Og resten er his­to­rie. Anders Lange døde året etter tal­en ble holdt, men par­ti­et videreutviklet seg – og ble, som vi alle vet, tydelig tilst­ede­værende i det poli­tiske bildet.

(Du kan også lytte til et lydopp­tak av tal­en via FrPs sider.)

TEMA

F

remskri
ttspart
iet

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen